Poništenje dijela natječaja od dana 19. siječnja 2023.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje poništenje dijela natječaja od dana 19. siječnja 2023. za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju.

Više pogledajte ovdje.