Poziv na razgovor- inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, pripravnik

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/3-20-18 od 26. listopada 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj dana 13. studenog 2020. godine za prijam na pripravnički staž za radno mjesto inženjer medicinsko laboratorijske dijagnosike, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike, pripravnik.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog javnog natječaja pozivaju se kandidati na razgovor.

Više pogledajte ovdje.