Poziv na razgovor- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službi za toksikologiju

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/3-20-22 od dana 23. studenog 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 4. prosinca 2020. godine za prijam na pripravnički staž, radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službi za toksikologiju.

Više o pozivu pogledajte ovdje.