Poziv na razgovor – peračica laboratorijskog suđa/čistačica u Službi za mikrobiologiju

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Ur.broj: 534-03-3-2/1-20-16 od 24. rujna 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 4. prosinca 2020. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto IV vrste, peračica laboratorijskog suđa/čistačica u Službi za mikrobiologiju.

Poziv pogledajte ovdje.