Poziv na razgovor – pripravnik, inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-2-1/5-21-07 od dana 8. ožujka 2021., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 30. travnja 2021. godine za prijam na pripavnički staž za radno mjesto pripravnik, inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike u Službi za mikrobiologiju.

Više pogledajte ovdje.