Poziv na razgovor – pripravnik, stručni referent, radno mjesto III vrste u Ravnateljstvu

Na temelju  suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-26, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 13. listopada 2021. za prijam na pripravnički staž za radno mjesto pripravnik, stručni referent, radno mjesto III vrste u Ravnateljstvu.

Više pogledajte ovdje.