Poziv na razgovor – pripravnik, zdravstveno laboratorijski tehničar

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-2/3-20-22 od dana 25. lipnja 2021., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 9. srpnja 2021. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveno laboratorijski tehničar, pripravnik u Službi za mikrobiologiju.

Više pogledajte ovdje.