Poziv na razgovor- zdravstveni djelatnik I. vrste, doktor medicine

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-1/3-20-16 od dana 11. prosinca 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 3. ožujka 2021. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste, doktor medicine u Službi za medicinu rada.

Više o pozivu pogledajte ovdje.