Poziv na razgovor – zdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, magistar inženjer ekoinženjerstva, pripravnik

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-17 od dana 25. svibnja 2021., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 9. srpnja 2021. godine za prijam na pripravnički staž na radno mjesto zdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, magistar inženjer ekoinženjerstva, pripravnik u Službi za zdravstvenu ekologiju.

Više pogledajte ovdje.