Poziv na razgovor – zdravstveni djelatnik III vrste, medicinska sestra

Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-21 od dana 29. srpnja 2021., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 24. rujna 2021. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, radno mjesto zdravstveni djelatnik III vrste, medicinska sestra u Službi za medicinu rada.

Više pogledajte ovdje.