Poziv na testiranje – stručni savjetnik, pravnik u Službi za antidoping

Na temelju  suglasnosti Ministarstva zdravstva od dana 29. srpnja 2021., Klasa: 100-01/21-03/43, Urbroj: 534-03-3-1/6-21-21, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto stručnog savjetnika, pravnika u Službi za antidoping.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se niže navedeni kandidati na testiranje. Pisani dio testiranja odnositi će se na provjeru znanja iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o radu, Zakona o ustanovama te općih akata Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Više pogledajte ovdje.