Poziv na testiranje- zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inženjer

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 24. rujna 2020. godine, Klasa: 100-01/20-03/129,  Ur. broj: 534-03-3-2/1-20-17, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od dana 14. listopada 2020. za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inženjer u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje znanja iz područja epidemiologije zaraznih bolesti.

Više pogledajte ovdje.