Radna skupina za lakove i premaze za materijale u kontaktu s hranom

Projekt “Task force on varnishes and coatings for food contact materials GA/EFSA/AFSCO/2017/01-GA07” započeo je 19. siječnja 2018. godine i sufinancira se iz sredstava Europske unije. Projekt se provodi u sklopu  EFSA – Grant  ugovora u skladu s člankom 36. EFSA-ine Uredbe o financiranju i pravilima primjene gdje samo kompetentne institucije mogu sudjelovati na natječaju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo od 10 mjeseca 2017. godine je na popisu kompetentnih institucija odobrenih od strane EFSA-e.

Opći ciljevi Grant ugovora su transferi znanja između zemalja članica unutar EU, a što je u  skladu su s ključnim ciljevima EFSA-e. Ključni, strateški ciljevi EFSA-e su provedba suradnje s partnerima u zemljama članicama i inozemstvu te potpora nacionalnih tijela zemalja članica iz područja sigurnosti hrane sa svrhom izgradnje održive zajednice procjene rizika na razini EU. Za područje lakova i premaza ne postoji ujednačen pristup ocjenjivanja supstanci i procjene sigurnosti s obzirom da pripada grupi neharmoniziranog područja gdje zemlje članice primjenjuju svoja nacionalna zakonodavstva.

Polazište projekta je publikacija EU JRC Non-harmonised food contact materials in the EU: Regulatory and market situation: BASELINE STUDY: Final report (2016) koja navodi problem neujednačenosti pristupa. Nacionalne mjere općenito se temelje na popisima odobrenih tvari, ponekad pozivajući se na pozitivan popis Uredbe (EU) br. 10/2011. Međutim, različite države članice ne razmatraju sve iste tvari te primjenjuju različite razine ograničenja. Takva situacija dovodi do višestrukih zahtjeva za ispitivanjem i komplicira uzajamno priznavanje. Tijekom projekta provesti će se evaluacija nacionalnih propisa, uskladiti terminologija, te metodologija kako bi se pokušala stvoriti zajednička platforma za uzajamno priznavanje postupaka i protokola, a sve u interesu sigurnosti hrane i zaštite potrošača.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u projektu sudjeluje kao partner uz 7 institucija iz 6 zemalja država članica EU ( Belgija, Nizozenska, Španjolska,Italija, Slovenija, Hrvatska) koji su ujedno i članovi radne skupine za premaze unutar EFSA –FIP FCM mreže / (European Food Safety Agency- Food Ingredients and Packaging  Scientific Network on Food Contact Materials).

 

Voditelj projekta u HZJZ-u: dr.sc. Nino Dimitrov

Početak projekta: 19. siječnja 2018. – 19. srpnja 2019.

Trajanje projekta: 18 mjeseci