Brošura NPP- patronaža

Brošuru namijenjenu patronažnim sestrama možete preuzeti ovdje.