Danas 27. veljače 2015. godine slavi se 10 godina od stupanja na snagu prvog globalnog javnozdravstvenog međunarodnog ugovora – Okvirne konvencije o nadzoru nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije (World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control WHO FCTC)

 

Navedeni ugovor je označio prekretnicu u javnom zdravstvu dajući svojim zakonskim mjerama novu dimenziju međunarodnoj suradnji na području zdravlja. U ovih 10 godina je također postao jedan od najčešće prihvaćenih ugovora u povijesti Ujedinjenih naroda.

Do sada je 180 država diljem svijeta ratificiralo Konvenciju i time se obvezalo na punu provedbu propisanih mjera za postizanje nadzora nad duhanom i zaštite zdravlja građana. Konvencija je značajno promijenila provedbu nadzora nad duhanom i ograničila njegovu uporabu diljem svijeta. Pokazalo se kako provedbom njenih mjera i aktivnosti države Stranke Konvencije uspješno uspijevaju denormalizirati uporabu duhana i time unaprijediti zdravlje svojih građana. Sve predložene mjere i aktivnosti su znanstveno provjerene i utemeljene na dokazima i u tome je njihova dodana vrijednost. Neke od mjera odnose se na zabranu pušenja u zatvorenim javnim prostorima, povećanje poreza na duhanske proizvode, informiranje o štetnim posljedicama pušenja putem tiskanja adekvatnih zdravstvenih upozorenja na pakovanjima duhanskih proizvoda, zakonskih mjera zabrane izravne i neizravne promidžbe, provođenje preventivnih edukativnih aktivnosti te aktivnosti davanja podrške osobama koje žele prestati pušiti i drugih mjera.

Republika Hrvatska je vrlo brzo postala dio te mreže, a 2008. godine ratificirala Konvenciju. Hrvatski javnozdravstveni stručnjaci aktivno su sudjelovali u radu mreže od samih početaka njenog razvoja što je vidljivo i u danas razvijenom zakonodavstvu, te osnovnoj infrastrukturi za jačanje nadzora nad duhanom i implementaciji Konvencije. Prvi zakon kojim se utvrđuju mjere za smanjenje i ograničavanje uporabe duhanskih proizvoda, štetnih sastojaka cigareta i obveznog označivanja pakiranja duhanskih proizvoda te kasnije zakonski regulira i provođenje preventivnih mjera protiv pušenja,  stupio je na snagu još u 1999. godini (Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, NN br. 128/1999). Odredbama tog zakonskog dokumenta, kao i kasnijim izmjenama i nadopunama navedenog zakona (NN 55/2000, 125/2008, 55/2009 – ispravak, 119/2009, 94/13), nadzor nad duhanom u RH se provodio upravo u skladu s preporučenim mjerama Konvencije. Plan mjera i djelovanja na području jačanja nadzora nad duhanom definiran je i Akcijskim planom za jačanje nadzora nad duhanom koje je Vlada RH donijela za razdoblje od 2013. do 2016. godine, a u cilju što bolje implementacije Okvirne konvencije o nadzoru nad duhanom i zaštite zdravlja stanovnika RH.

Više o samoj Okvirnoj konvenciji možete pročitati u prigodnom materijalu kojeg je povodom godišnjice objavilo Tajništvo Okvirne konvencije o nadzoru nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije, dostupan na stranici http://www.who.int/fctc/en/