Održan drugi WP2 koordinacijski sastanak

Kvalitetna projektna komunikacija nužna je za širenje najvažnijih poruka, aktivnosti i ishoda projekta JA ImpleMENTAL.

Popraćen mnoštvom primjera dobre prakse, idejama i iskustvima brojnih sudionika, danas je održan drugi koordinacijski sastanak radnog paketa 2 (WP2) o komunikacijskim aktivnostima.

Na radionici se raspravljalo o važnosti komunikacijskih i diseminacijskih aktivnosti u JA ImpleMENTAL-u, korisnim alatima, dobroj praksi te o ulozi koju partneri imaju u njoj, a sve kako bi se poboljšala aktivnost širenja i provedbe samog projekta.

Prezentacijama su bile obuhvaćene brojne aktualne teme – od začetaka JA ImpleMENTAL projekta pa do svih povezanih radnih paketa i njihove diseminacije te do sada ostvarenih rezultata.

Eksperti HADEA-e tom su prigodom dali nekoliko primjera lakše implementacije programa poput prilagodbe dijeljenih sadržaja kako bi bili više prilagođeni krajnjim korisnicima. Govorilo se i o prilagodbi i dinamici objava na raznim socijalnim mrežama i pretraživačima – twitter, facebook, linkedin, wikipedia. Prikupljanje i češća objava rezultata implementacije kao i o izrada završnog videa sa svim primjerima dobre prakse podržani su kao odličan primjer završnog praćenja projekta.

Govorilo se o vidljivosti napora i rezultata projekta JA ImpleMENTAL u zemljama sudionicama te su predstavljene diseminacijske aktivnosti koje predstavljaju primjer dobre prakse – Hrvatskoj, Češkoj, Mađarskoj, Islandu, Malti i Španjolskoj.

Osim toga, bilo je riječi i o važnosti platforme EU Health Policy Platform u vidljivosti samog projekta, kao i o nastavku implementiranih dobrih praksi i nakon završetka projekta. Također, istaknuta je korisnost i praktičnost korištenja raznih internih alata poput Intraneta i kalendara.

U završnom dijelu sastanka određene su zajedničke strategije daljnjeg poboljšanja diseminacijskih i komunikacijskih aktivnosti te su predstavljene i određene prilagodbe lokalnim potrebama svake zemlje sudionice.

Više o samom projektu možete saznati na https://ja-implemental.eu/ te na https://www.hzjz.hr/projekti/ja-implemental/