JA ImpleMENTAL

Započela je provedba europskog JA ImpleMENTAL projekta u kojem HZJZ ima važnu ulogu

Mentalni poremećaji jedan su od najznačajnijih javnozdravstvenih izazova. Njihova rasprostranjenost te opterećenje koje uzrokuju (uključujući i invaliditet) kako na zdravstveni sustav, tako i na financije država diljem svijeta, ukazuju na nužnost promptnog djelovanja na više razina, uključujući i političko djelovanje.

Više od jedne na šest osoba diljem Europske unije (EU) imale su poteškoće mentalnog zdravlja u 2016., što je otprilike 84 milijuna ljudi. Štoviše, mentalnim poremećajima i poremećajima u ponašanju, uključujući samoozljeđivanje, pripisano je 165.000 smrtnih slučajeva, u 2016. godini.

Organizacija skrbi za mentalno zdravlje znatno se razlikuje u pojedinim državama EU. Neke zemlje se još uvijek oslanjaju na institucionalnu skrb (najčešće u velikim psihijatrijskim bolnicama), dok su se druge usmjerile na pružanje skrbi u zajednici (deinstitucionalizacija). Mentalno zdravlje treba biti prioritet u svijetu i u EU, naročito u svjetlu trenutne pandemije SARS CoV-2 virusa.

S tim u skladu, započela je provedba europske zajedničke akcije, (eng. Joint Action – JA) “JA-ImpleMENTAL“. JA-ImpleMENTAL je projekt Europske komisije, koji za cilj ima potporu državama u njihovim nastojanjima u poboljšanju skrbi za mentalno zdravlje.

Projektom se nastoji poduprijeti države članice, odnosno projektne partnere, u implementaciji dvaju primjera dobre prakse iz područja zaštite mentalnog zdravlja i prevencije suicida:

 1. Reforma mentalnog zdravlja u Belgiji
 2. Austrijska praksa prevencije suicida (tzv. SUPRA)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u ovom projektu sudjeluje kao partner te kao voditelj diseminacijskog radnog paketa (WP2 Dissemination).

Hrvatska se svojim sudjelovanjem u ovom projektu obvezala implementirati obje navedene najbolje prakse.

JA ImpleMENTAL okuplja 40 organizacija iz 21 zemlje Europske unije/ Europskog gospodarskog prostora te je službeno započela 1. listopada 2021., a trajat će 36 mjeseci (tri godine).

Početak zajedničke akcije obilježen je kick-off sastankom koji je bio održan 23. i 24. studenog 2021. godine, a ne kojem je sudjelovala i gospođa Stella Kyriakides, europska povjerenica za zdravlje i sigurnost hrane.

Glavni zadaci zajedničke akcije su:

 • Podržati uspostavu mreža za razmjenu znanja za učinkovitu provedbu najboljih praksi;
 • Razumjeti i mapirati trenutnu situaciju mentalnog zdravlja i usluga mentalnog zdravlja te identificirati potrebe i nedostatke u znanju za uspostavu, poboljšanje ili povećanje međusektorskih mreža i usluga mentalnog zdravlja u zajednici koje se temelje na uspostavi mobilnih timova za pružanje intervencija u zajednici i usmjerene su na korisnike unutar zemalja sudionica;
 • Razumjeti i mapirati utjecaj pandemije COVID-19 na mentalno zdravlje, s naglaskom na ranjive skupine i ranjive skupine u nastajanju, potonje uključujući mlade ljude i zdravstvene radnike;
 • Pridonijeti stvaranju i širenju znanja o preprekama, ali i potporama za razvoj i provedbu međusektorskih usluga promicanja mentalnog zdravlja i skrbi usmjerene na pacijenta/korisnika, kao i strategija prevencije suicida u europskim zemljama;
 • Poboljšati mentalno zdravlje i dobrobit djece, adolescenata, odraslih i starije populacije olakšavanjem njihovog pristupa skrbi, kao i promicanjem i poboljšanjem kontinuiteta, kvalitete i koherentnosti prilagođenih preventivnih, promotivnih, kurativnih i rehabilitacijskih usluga mentalnog zdravlja njihovim individualnim potrebama, osiguranim u njihovom lokalnom i društvenom okruženju;
 • Povećati učinkovitost i dostupnost sustava mentalnog zdravlja;
 • Poticati interdisciplinarnu suradnju, kao i povećanje integracije mentalnog zdravlja u primarnu zdravstvenu zaštitu, čime će se pridonijeti razvoju zdravstvenih usluga koje pružaju usmjereniju i koordiniranu skrb osobama s (često komorbidnim) mentalnim i tjelesnim zdravstvenim stanjima;
 • Podržati pomak u upravljanju i organizaciji usluga mentalnog zdravlja od institucionalizirane skrbi za mentalno zdravlje prema (održivoj) uspostavi lokalnih mreža u zajednici, usmjerenih na korisnike za integrirane usluge mentalnog zdravlja u državama članicama EU-a;
 • Pridonijeti smanjenju smrtnosti od suicida u Europi;
 • Pridonijeti boljoj i učinkovitijoj upotrebi podataka i informacija za razvoj, provedbu, praćenje i evaluaciju međusektorskih usluga, kao i usluga za promicanje i prevenciju mentalnog zdravlja usmjerenih na klijenta/korisnika.

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (01.10.2021.-30.9.2024.)

Ukupna vrijednost projekta: 6.748.030,04 HRK

Voditeljica projekta za HZJZ: prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med.

 

Više o zajedničkoj akciji možete pogledati na službenoj stranici JA ImpleMENTAL projekta:

https://ja-implemental.eu/