Predstavljeni međunarodni rezultati Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima – ESPAD 2015

 

Trend smanjivanja pijenja i pušenja kod adolescenata, naglasak na konzumaciju novih droga te nova i potencijalno ovisnička ponašanja.

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo su danas, 20. rujna, predstavljeni međunarodni rezultati Europskog istraživanja o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima, “The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD2015)”.

Uz kratki pozdravni govor ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Krunoslava Capaka, dobivene rezultate predstavile su doc. dr. sc. Sanja Musić Milanović, voditeljica Službe za promicanje zdravlja te dr. sc. Iva Pejnović Franelić, voditeljica Odjela za promicanje mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Svojom nazočnošću predstavljanje su podržale i Bernardica Juretić Rožman, ministrica socijalne politike i mladih te dr. sc. Dunja Skoko Poljak, načelnica Sektora za javno zdravstvo pri ministarstvu zdravlja.

Europsko je istraživanje o pušenju, pijenju alkohola i uzimanju droga među učenicima (European School Survey Project on Alcohol and Other drugs – ESPAD) međunarodno istraživanje koje se od 1995. godine svake četiri godine provodi među 15-16 godišnjacima u zemljama Europe, uključujući Hrvatsku. Istraživanje ESPAD provedeno 2015. godine šesti je val istraživanja te je ujedno predstavljalo i 20-godišnjicu njegovog provođenja. Ukupno je kroz šest valova istraživanja sudjelovalo 46 zemalja.

Temeljni je cilj istraživanja ESPAD prikupljanje standardiziranih, međunarodno usporedivih podataka o pušenju duhana, pijenju alkohola i uporabi psihoaktivnih droga među 15-16 godišnjacima u europskim zemljama, kao i sagledavanje čimbenika koji utječu na ta ponašanja. Rezultati se mogu provjeriti ponovljenim istraživanjem istom metodologijom i na jednako odabranoj populaciji.

Izvještaj ESPAD 2015. donosi rezultate o iskustvima eksperimentiranja, uporabi i percepciji mladih, povezanih s raznim sredstvima kao što su duhan, alkohol, psihoaktivne droge, inhalanti, lijekovi i nove psihoaktivne droge. Poseban je naglasak u izvještaju stavljen na nove psihoaktivne droge, neumjerenu uporabu interneta te internetsko igranje igrica i klađenje – područja koja su po prvi puta istraživana u ovom ciklusu istraživanja.

EMCDDA kao krovno EU tijelo za praćenje pojavnosti droga i ovisnosti, koristi podatke istraživanja ESPAD u svojem godišnjem izvještavanju o situaciji u Europi vezanoj uz problem psihoaktivnih droga. EMCDDA i ESPAD zajedno surađuju kako bi unaprijedili razumijevanje dugoročnih trendova vezanih uz ovu problematiku mladih u Europi.

U istraživanju ESPAD 2015. sudjelovalo je 35 zemalja s ukupno 96 043 učenika koji su u kalendarskoj godini 2015. navršili 16 godina ispunjavajući standardizirani anonimni upitnik.

Rezultati istraživanja ESPAD 2015 pokazuju naznake pada prevalencije pušenja i pijenja alkoholnih pića kod učenika, ali ukazuju također i na zabrinutost i izazove koji se postavljaju pred nas vezano uz uporabu novih psihoaktivnih droga i ponašanja mladih povezanih s tzv. novim ovisnostima. Iako je ukupna prevalencija uporabe psihoaktivnih droga stabilna, nakon porasta u razdoblju istraživanja 1995.-2003., ona je i dalje visoka.

Najnoviji rezultati govore da učenici manje piju i puše, ali su podaci o pijenju 5 i više pića u jednoj prigodi i dalje zabrinjavajući.

PUŠENJE

Pozitivne promjene su vidljive vezano uz pušenje učenika (u životu, u posljednjih 30 dana i u dnevnoj uporabi duhana), kao rezultat mjera europske politike vezane uz duhan uvedenih u posljednja dva desetljeća.

Prema rezultatima istraživanja više je od polovice učenika (54% – raspon: 34% do 84%) izjavilo da nije nikada pušilo, dok je manje od četvrtine njih (21% – raspon: 6% do 37%) izjavilo da trenutno puši (u posljednjih 30 dana). Udio učenika koji su počeli pušiti u ranoj dobi (u dobi od 13 godina i ranije) smanjio se u proteklih dvadeset godina, s 10% na 4%.

Prema najnovijim rezultatima u Hrvatskoj 38% učenika nikad u životu nije pušilo cigarete, dok je 62% njih imalo to iskustvo. Prema rezultatima  2015. godine, 33% učenika u dobi 15-16 godina u Hrvatskoj su trenutni pušači.

Udio mladića koji puše na dnevnoj bazi, kao i onih koji su rano započeli s takvim ponašanjem je i nadalje viši u odnosu na djevojke. Promatrajući trend kroz godine istraživanja, zamjetno je da se spolni jaz smanjio u posljednjih dvadeset godina, kao i za pušenje općenito. Usprkos vrlo strogim zakonima vezanim uz prodaju duhanskih proizvoda maloljetnicima, u većini zemalja učenici navode da lako mogu nabaviti iste (preko 60%). U Hrvatskoj 72% učenika izjavljuje da lako ili vrlo lako može nabaviti cigarete.

ALKOHOL

Adolescenti u Europi i nadalje piju mnogo, ali trend od 1995. godine pokazuje pozitivne promjene. U razdoblju od 1995. do 2015. god. uporaba alkohola u životu se među učenicima smanjila s 89% na 81%, kao i ona u posljednjih 30 dana s 56% na 47%. Promjene u navedenim oblicima konzumacije alkohola dogodile su se nakon vrhunca 2003. godine.

Prema podacima ESPAD 2015. u Hrvatskoj je 92% učenika u životu pilo alkohol, 55% u posljednjih 30 dana, a 16% je iskusilo pijanstvo u posljednjih 30 dana.

Prevalencija pijenja 5 ili više pića u jednoj prigodi (tzv. heavy episodic drinking) nije se promijenila više od 20 godina, s rezultatima iz 2015. godine podjednakim onima iz 1995. godine. Ipak, nakon zabilježenog porasta prevalencije navedenog obrasca pijenja u razdoblju od 1995. do 2011. godine, u nekim se zemljama bilježi njen pad. Usporedimo li podatke iz zadnja dva vala istraživanja (2011. i 2015. godine), prevalencija za mladiće se smanjila sa 44% na 37%, a za djevojke s 38% na 33%. Manje je pozitivna činjenica da je svaki treći učenik (35%) izjavio da je pio 5 ili više pića u jednoj prigodi u posljednjih mjesec dana.

Prema istraživanju ESPAD 2015, Hrvatska se nalazi na 5. mjestu (47%) u prevalenciji pijenja 5 i više pića u jednoj prigodi u posljednjih 30 dana. Mladići to čine češće u odnosu na djevojke (51% mladići, 42% djevojke).

Također, više od tri četvrtine ispitanika (78%) navodi da im je alkohol lako ili vrlo lako dostupan. U Hrvatskoj 87% učenika navodi da je alkohol lako ili vrlo lako dostupan.

DROGE

Uporaba psihoaktivnih droga je stabilna, ali i nadalje s visokim udjelom

Uporaba ilegalnih psihoaktivnih droga razlikuje se od zemlje do zemlje sudionice istraživanja (raspon: 6%-37%). U prosjeku je 18% učenika izjavilo da je uzelo drogu barem jednom u životu. Nakon zabilježenog uzlaznog trenda u prevalenciji uporabe ilegalnih droga u razdoblju od 1995. do 2003. godine, ona je od 2003. godine stabilna. Ipak, prevalencija uporabe ilegalnih droga i dalje ostaje visoka; u 10 zemalja sudionica ona iznosi preko 25%.

Hrvatska se prema konzumaciji ilegalnih droga u životu nalazi iznad europskog prosjeka pa tako 22% učenika navodi da je barem jednom u životu probalo drogu.

Prema izjavama učenika, najučestalija droga koju konzumiraju je kanabis; tako 16% europskih učenika navodi da su uzimali kanabis barem jednom u životu (raspon: 4%-37%) dok je njih 7% izjavilo da su uzimali kanabis i u posljednjih 30 dana (raspon: 1%-17%). U dvadesetogodišnjem razdoblju zabilježen je uzlazni trend uporabe kanabisa i u životnoj prevalenciji (11%-16%), kao i u prevalenciji u posljednjih 30 dana (4%-7%). Najveći je udio zabilježen 2003. godine (19%), nakon čega slijedi lagani pad (16%).

Prema ESPAD 2015., u Hrvatskoj je 21% učenika uzelo kanabis barem jednom u životu, njih 8% je uzelo kanabis u posljednjih 30 dana.

Percepcija dostupnosti kanabisa u odnosu na druge droge je visoka. Tri od deset učenika (30%) smatra da lako mogu nabaviti kanabis, dok je percepcija dostupnosti ostalih sredstava ovisnosti niža: ecstasy (12%), kokain (11%), amfetamini (9%), metamfetamini (7%) i crack (8%).

U Hrvatskoj 42% učenika smatra da lako ili vrlo lako mogu nabaviti kanabis, a procjena dostupnosti drugih droga je: ecstasy (17%), kokain (14%), amfetamini (16%), metamfetamini (11%) i crack (12%).

Uporaba novih psihoaktivnih droga postavlja novi izazov pred sve uključene u prevenciju ovisnosti kod mladih. U ovom su valu istraživanja po prvi put bila postavljena pitanja o prevalenciji istih. Tako 4% učenika u ESPAD zemljama navodi da je barem jednom u životu (raspon: 1%-10%) probalo novu psihoaktivnu dogu, dok je 3% učenika izjavilo da je koristilo nove droge u posljednjih 12 mjeseci (raspon: 1%-8%). Prema dobivenim rezultatima, učenici prosječno češće koriste nove psihoaktivne droge u odnosu na amfetamine, ecstasy, kokain ili LSD.

Prema podacima o uzimanju novih psihoaktivnih droga, učenici u Hrvatskoj su iznad europskog prosjeka te njih 7% navodi da je u životu probalo nove psihoaktivne droge. U posljednjih 12 mjeseci je nove psihoaktivne droge uzelo 6% učenika (6% mladića i 5% djevojaka).

UPORABA INTERNETA, IGRANJE IGRICA I KOCKANJE – NEOPHODAN JE PAŽLJIV NADZOR

Ovogodišnji izvještaj navodi da je potrebno vrlo pažljivo proučiti i istražiti razvoj ovisnosti o internetu među mladima s obzirom na to da je u današnje vrijeme internet sastavni dio svakodnevnice. U provedenom istraživanju istraživala se svrha i količina korištenja interneta među mladima, s naglaskom na šest aktivnosti: društvene mreže, traženje informacija, ‘preuzimanje sadržaja’, internetsko igranje igrica i kockanje te kupovina i prodaja putem interneta.

Djevojke su koristile društvene mreže više od mladića (četiri ili više dana u tjednu; 83% djevojaka u odnosu na 73% mladića). internetsko igranje igrica je očekivano više zastupljeno kod mladića (39% u odnosu na 7% djevojaka). U svim zemljama sudionicama istraživanja zabilježen je veći udio mladića koji su izjavili da su u životu kockali u bilo kojem obliku (23% u odnosu na 5% kod djevojaka) ili se redovito kockali (12% u odnosu na 2%) u posljednjih 12 mjeseci.

Podaci o uporabi interneta (4 i više dana u tjednu) u Republici Hrvatskoj prate rezultate na europskoj razini. Djevojke su također koristile društvene mreže više od mladića (89% u odnosu na 77%) – udio iznad europskog prosjeka, dok su mladići više igrali internetske igrice (39% u odnosu na 6%).

Mladići su također više kockali za novac u posljednjih 12 mjeseci (33% u odnosu na 4%) – udio za mladiće iznad europskog prosjeka.

Grupa ESPAD naglašava zabrinutost zbog sve veće popularnosti internetskog igranja igara i kockanja među mladima, navodeći prioritetnima mjere kojima je cilj prevencija problema povezanih s kockanjem kao što su dugovi, psihološki problemi i društveno nepovoljniji položaj.