Transition Facility je tzv. tranzicijski ili prijelazni instrument tehničke pomoći (2004.-2006.) za nove države članice namijenjen razvoju i jačanju njihovog administrativnog kapaciteta za provedbu zakonodavstva Zajednice i poticanje razmjene pozitivnih iskustava između stručnjaka u istom sektoru. U Financijskoj perspektivi 2007.-2013. on je uklopljen u program IPA TAIB.

Prijelazni instrument (Transition Facility – TF), Republici Hrvatskoj je na raspolaganju od trenutka pristupanja u EU. Pomoć je namijenjena jačanju institucionalnih sposobnosti i primjenu prava Unije (razmjena najbolje prakse) u područjima koje nije moguće financirati iz strukturnih fondova tj. fonda za ruralni razvoj, a za rješavanje nacionalnih i horizontalnih prioriteta.

TF se provodi u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) broj 1085/2006. Svrha mu je nastavak potpore jačanja i razvoja institucionalnih i administrativnih kapaciteta za provedbu Acquisa po pristupanju u EU. Vrijednost mu je 29 milijuna eura.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo trenutno sudjeluje u provedbi dvaju projekata financiranih u sklopu prijelaznog instrumenta:

Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s mentalnim poremećajima (Ensuring the Optimal Health Care for the People With Mental Health Problems)

Poboljšanje kvalitete provedbe nacionalnog programa za otkrivanje raka (Quality improvement of the National Cancer screening Programmes Implementation)