Best-ReMaP

Gotovo jedno od četvero djece u Europi ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Jedan od razloga za to je nepravilna prehrana. U kontekstu sindemije Covida-19 debljina u djece postala je još i veći javnozdravstveni problem.

U ranom djetinjstvu, periodu neprestanog učenja, u djece se razvijaju i prehrambene preferencije. Većina ovih preferencija je naučeno, no neke od njih su i intuitivne. Prehrambene preferencije direktno utječu na djetetove prehrambene navike te posljedično na cjelokupno zdravlje i rizik za razvoj debljine. Odrastanjem, djeca su vrlo često izložena energetski bogatoj, a nutritivno siromašnoj hrani, najčešće uslijed neprimjerenog oglašavanja ili lake dostupnosti prerađene hrane bogate soli, šećerom i masnoćama u okruženjima u kojima provode značajan dio svog vremena, kod kuće i u školi. U ovom trenutku samo nekoliko zemalja Europe ima razvijen sustav praćenja opskrbe prerađenom hranom na razini robne marke. Osim toga, na razini Europe nije regulirano oglašavanje prehrambenih proizvoda djeci, a uočen je i nedostatak nutritivno kvalitetnije hrane u javnim ustanovama poput vrtića, škola i bolnica.

Best ReMaP (Joint Action on Implementation of Validated Best Practices in Nutrition) je zajednička akcija država članica Europske unije za implementaciju najboljih praksi u promicanju pravilne prehrane s posebnim fokusom na djecu. Ova zajednička akcija financirana je iz Zdravstvenog programa Europske Unije (2014-2020). Glavni cilj ovog trogodišnjeg projekta, koji je započeo u listopadu 2020. godine je prilagodba, ponavljanje i provedba dokazano učinkovitih intervencija u području reformulacije i oglašavanja prehrambenih proizvoda te nabave hrane u javnim ustanovama poput vrtića, škola i bolnica.

Specifični ciljevi ove zajedničke akcije su:
– Podijeliti i promovirati primjere dobre prakse u svrhu implementacije standardiziranog europskog sustava praćenja za reformulaciju prerađene hrane.
– Utvrditi primjere dobre prakse u politikama za smanjenje izloženosti djece oglašavanju energetski bogate a nutritivno siromašne hrane i razviti usklađene protokole za praćenje oglašavanja prehrambenih proizvoda djeci.
– Doprinijeti većoj kvaliteti jelovnika osiguravajući transparentnu kvalitetu nabave hrane u javnim institucijama.

Uz to, Best ReMap će podržati provedbu, prijenos i integraciju rezultata, ishoda i preporuka JA Best-ReMaP u nacionalne politike te politike na razini EU.

U projektu sudjeluje 36 partnera, od kojih 24 države članice EU. Osim u obaveznim, Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje u radnim paketima WP 4 (održivost i implementacija u nacionalne politike), WP 5 (praćenje i reformulacija prehrambenih proizvoda) i WP 6 (najbolje prakse u području ograničavanja oglašavanja prehrambenih proizvoda djeci i adolescentima). Koordinator projekta za Hrvatsku je Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a na Europskoj razini Nacionalni institut za javno zdravlje iz Slovenije.

 

 

Trajanje projekta: 36 mjeseci (1.10.2020.-30.9.2023.)

Ukupna vrijednost projekta: 45.000.000,00 HRK

Voditeljica projekta: Maja Lang Morović, prof. rehabilitator

 

Više o projektu možete pročitati ovdje.