Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga

Projekt „Deinstitucionalizacija usluga za osobe s problemima ovisnosti – razvoj mreže socijalnih usluga“ financira se iz Europskog socijalnog fonda, temeljem javnog poziva Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provodi se od 14. travnja 2020. – 13. travnja 2022. godine. Nositelj projekta je Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa, a partner u provedbi je Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

Projekt je orijentiran na ovisnike o opojnim drogama koji su najugroženija skupina po postotku oboljenja od hepatitisa C. U mrežu će se uključiti 6 renomiranih udruga uz podršku Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Cjelokupni projekt provodi se na području 12 županija. Cilj projekta je unaprjeđenje socijalne uključenosti osoba s problemima ovisnosti o drogama kroz izgradnju mreže suradnje dionika na lokalnoj i regionalnoj razini za pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za pripadnike ciljne skupine i članove njihovih obitelji.

Svrha ovog projekta je unaprijediti socijalnu uključenost osoba s problemima ovisnosti o drogama, a kako bi se osigurao doprinos programima smanjenja štete koja nastaje zlouporabom droga predviđenima u Nacionalnom akcijskom planu suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. Općem cilju projekta pridonijeti ćemo povećanjem uključenosti u društvo osoba s problemima ovisnosti o drogama širenjem mreže izvaninstitucionalnih usluga u zajednici usmjerenih na prevenciju, otkrivanje i uključivanje u zdravstvenu skrb i liječenje za oboljele od zaraznih bolesti, pružanjem adekvatne edukacije o problemima ovisnosti i zaraznim bolestima i osnaživanje članova obitelji te jačanje kapaciteta stručnjaka u udrugama u svrhu jačanja postojećih programa smanjenja štete nastale zlouporabom droga.

26. svibnja 2020. održan je prvi sastanak stručnjaka Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa i stručnjaka projektnog menadžmenta. Opširnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici udruge HUHIV

 

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda temeljem poziva „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“

Trajanje projekta: 14. travnja 2020. – 13. travnja 2022.

Vrijednost projekta: 1.495.553,78 HRK

Voditeljica projekta za HZJZ: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.