DURABLE
Delivering a Unified Research Alliance of Biomedical and public health Laboratories against Epidemics
DURABLE in figures

durlabe-in-figurse

O projektu
Razdoblje projekta: 1.2.2023. – 31.1.2027
Epidemije zaraznih bolesti sve su češće zbog višestrukih lokalnih i globalnih promjena koje narušavaju krhku ravnotežu složenog ekosustava ljudi, životinja i okoliša. Povećana učestalost i složenost zdravstvenih prijetnji zahtijeva drugačiji, unificirani oblik pripravnosti te koordiniran, brz, pouzdan i učinkovit odgovor na zdravstvene krize.
DURABLE je prilagođeno rješenje za ovu potrebu koju smo prepoznali – jaka mreža istraživačkih instituta u temeljnim i translacijskim znanostima svjetske klase te centara javnog zdravstva diljem Europe s prethodnim iskustvom u potpori javnom zdravstvu s globalnim dosegom. Cilj DURABLE projekta je pružiti visokokvalitetne znanstvene informacije u rekordnom vremenu kako bi podržao HERA-ino donošenje odluka u pripremi i odgovoru na prekogranične prijetnje zdravlju i procjeni učinka protumjera.
DURABLE će koordinirati globalnu suradnju, od otkrivanja patogena, evolucijske analize i karakterizacije prijetnji, s pristupom One Health, do prikupljanja i dijeljenja podataka i informacija za optimalan odgovor na prijetnje. DURABLE je jedinstveni multidisciplinarni konzorcij s komplementarnim stručnim znanjem za suočavanje s ovim izazovom i izgradnju produktivnih interakcija s HERA-om te drugim dionicima.

Zbog svojeg izvanrednog iskustva na tom području, konzorcij DURABLE kompetentan je od prvog dana. DURABLE će razviti i testirati plan za brzu implementaciju ključnih protumjera, testirati robusnost mreže i procijeniti ključne aspekte njenog načina rada u hitnim slučajevima prilikom simulacije ili suočavanja s identificiranim prijetnjama. Dodatno, DURABLE će se usredotočiti na dugoročnu održivost potičući izgradnju kapaciteta, obuku sljedeće generacije istraživača i razvoj modula obuke za pripravnost na pandemije unutar ove mreže i šire.Ciljevi projekta

 • DURABLE će biti sveobuhvatno mjesto za dijagnostiku, istraživanje, pripravnost i odgovor na sadašnje i buduće prijetnje zdravlju za dobrobit građana unutar EU i širom svijeta.
 • DURABLE će uspostaviti održivu mrežu laboratorija i istraživačkih instituta koji mogu doprinijeti boljoj pripremljenosti na zdravstvene krize te osigurati sustav izdavanja upozorenja, prikupljanja znanstvenih podataka u stvarnom vremenu i integriranih analiza HERA-i.
 • DURABLE će:
  • Razviti i koristiti nespecifične i ciljane metode za prepoznavanje poznatih i novih prijetnji zdravlju pučanstva
  • Koordinirati, integrirati, analizirati i dijeliti rezultate kako bi potaknuli na donošenje odluka u javnom zdravstvu temeljeno na znanstvenim dokazima
  • Razviti ciljane studije kako bi usmjerili prikupljanje dokaza kao odgovor na upozorenja u budućnosti

Očekivani rezultati radnih paketa (RP)

RP1 – Upravljanje projektom, komunikacija i diseminacija
RP1 će razviti zajedničku komunikacijsku strategiju i alate te plan upravljanja podacima.
RP2 – Modeliranje ekosustava mreže
RP2 će isporučiti sveobuhvatan model strukture laboratorijske mreže, plan upravljanja i održivosti, analizu dionika i ključnih indikatora uspješnosti te vježbe na osnovi scenarija.
RP3 – Jačanje europske i globalne suradnje
RP3 će mapirati mrežu, veze s istraživačkim konzorcijima i drugim inicijativama te proširenu međunarodnu mrežu pojedinačnih partnera i mogućih budućih inicijativa.
RP4 – Proaktivna identifikacija patogena i varijanti
RP4 će razviti paket alata koji olakšava širi nadzor nad zaraznim bolestima te unaprijed određene protokole uzorkovanja
RP5 – Proaktivna fenotipska karakterizacija visokorizičnih životinjskih i novonastalih patogena
RP5 će razviti nove in vitro i ex-vivo laboratorijske sustave za proučavanje virusnih infekcija u skladu s najnovijim saznanjima te nove testove za određivanje fenotipskih svojstava.
RP6 – Kontinuirano unapređenje protumjera
RP6 će razviti testove i pokrenuti screening 250 000 spojeva za identifikaciju biološki aktivnih spojeva (inhibitori replikacije zanimljivi su kao spojevi koji će se koristiti u mehanističkim studijama).
RP7 – Praćenje patogena i epidemija
RP7 će razviti te isporučiti novu bazu podataka i novu generaciju analitičkih alata za praćenje patogena i epidemija.
RP8 – Predviđanja i scenariji
RP8 će razviti nove matematičke modele i sveobuhvatan analitički okvir za procjenu rizika.
RP9 – Validacija i implementacija novih radnih procesa u dijagnostici, genomici i analitici
RP9 će olakšati brzo uvođenje osnovnih testova u slučaju novih otkrića kroz WP4 ili izvan konzorcija.
RP10 – Obuka i izgradnja kapaciteta
RP10 će održati tri projektne škole, webinare te objaviti opsežne edukativne materijale.
RP11 – Odgovor na zdravstvene krize
RP11 će razviti protokol za koordinirani odgovor na zdravstvene krize.
Partneri i povezani subjekti
 1. Institut Pasteur (IP) France
  1. 1.Pasteur Network (PN)
 2. Katholieke Universiteit Leuven (KU LEUVEN) Belgija
 3. Statens Serum Institut (SSI) Danska
 4. Friedrich Loeffler Institut – Bundesforschungsinstitut fuer Tiergesundheit (FLI) Njemačka
 5. Charite – Universitaetsmedizin Berlin (CHARITE) Njemačka
 6. Erasmus Medisch Centrum Rotterdam (EMC) Nizozemska
 7. Partikas Drosibas, Dzivnieku Veselibas un Vides Zinatniskais Institutsbior (BIOR) Latvija
 8. Universite d’Aix Marseille (AMU) Francuska
 9. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Nizozemska
 10. Universita Degli Studi di Padova (UNIPD) Italija
 11. Uniwersytet Jagiellonski (JU) Poljska
 12. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) Španjolska
 13. Helsingin Yliopisto (UH) Finska
 14. Aristotelio Panepistimio Thessalonikis (AUTH) Grčka
 15. Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) Portugal
 16. Univerzita Karlova (CU) Češka
 17. Istituto Superiore di Sanità (ISS) Italija
 18. Tartu Ulikool (UTARTU) Estonija
 19. Hrvatski Zavod za Javno Zdravstvo (CIPH) Hrvatska

 

Trajanje projekta: 01.02.2023. 31.01.2027.

Ukupna vrijednost projekta: 31.809.780,69 €

Voditelj projekta u HZJZ-u: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.

 

co-founder-logo
DURABLE je sufinanciran sredstvima Europske unije.