Hrvatski zavod za javno zdravstvo, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti zadužen je za obavljanje poslova Nacionalne informacijske jedinice za droge (koja je ustrojena pri Službi za suzbijanje zlouporabe droga), a koja je zadužena za suradnju s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA).

EMCDDA je decentralizirana europska agencija EU sa sjedištem u Lisabonu koja je zadužena za praćenje stanja problematike droga na europskoj razini. Sve zemlje članice su dužne ustrojiti nacionalne kontaktne točke za suradnju s EMCDDA-om u okviru tzv. Reitox mreže. Glavna zadaće zemalja članica se odnosi na prikupljanje, obradu i analizu standardiziranih podataka i izvješća temeljem kojih EMCDDA na godišnjoj osnovi izrađuje pregled stanja problematike droga u EU. Reitox mreža predstavlja jedinstven primjer regionalnog sustava standardiziranog prikupljanja podataka i informacija o problematici droga te predstavlja okosnicu praćenja droga i izvještavanja o tom problemu u Europi po visokim standardima kvalitete.

Aktivnosti nacionalnih kontaktnih točka za droge se financiraju iz godišnjih Grant ugovora koje države članice sklapaju s EMCDDA-om, a koji se temelji na principu sufinanciranja nacionalnih izvora i sredstva EMCDDA-a u jednakim omjerima. Gornji godišnji limit sufinanciranja EMCDDA-a iznosi 79.590 EUR. Dodjela godišnjih grant sredstava ima za cilj osigurati na nacionalnoj razini informacijski sustav koji će sa svojom infrastrukturom i alatima osigurati objektivne, pouzdane, kvalitetne i usporedive informacije o potražnji, dostupnosti i ponudi droga te povezanim rizicima. Posebno je važno prikupljati i analizirati informacije o novim trendovima, korištenju više sredstava ovisnosti i povezanosti između korištenja sredstava ovisnosti i ovisničkih ponašanja.

Grant sporazum EMCDDA-a za 2021. za Hrvatsku temeljem Ugovora Grant N0 GA.19.RTX.028.1.0, između EMCDDA i HZJZ iznosi 64.600 EUR, od čega EMCDDA sufinancira sa 32.300 EUR, a ista će se utrošit za slijedeće aktivnosti;

– provedbu prve faze Bio-bihevioralnog istraživanja HIV-a i hepatitisa C kod osoba koje injektiraju droge u Republici Hrvatskoj

– provedbu kohortnog istraživanja o smrtnosti osoba koje boluju od poremećaja ovisnosti o drogama u Republici Hrvatskoj

– provedbu pilot Projekta prevencije ovisnosti usmjerenog djeci i mladim Romima u Međimurskoj županiji

– provedbu prve faze za implementaciju preventivnog programa „Imam stav – Unplugged“ u 10 škola Zagrebačke županije

– provedbu regionalnih edukacija iz područja kvalitetne prevencije uz promociju EU standarda kvalitetne prevencije (EDPQS) i Minimalnih standarda prevencije ovisnosti

– održavanje radnih sastanaka Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u Republici Hrvatskoj

– sudjelovanje na radnim sastancima EMCDDA

 

Trajanje projekta: 1. siječnja 2021. – 31. prosinca 2021.

Vrijednost projekta: 488.837,24 HRK

Voditelj projekta: mr. Željko Petković

Poveznica na izvornu web stranicu projekta: https://www.emcdda.europa.eu/