EU-HIP (EU interoperability with HERA’s IT platform)

EU-HIP (EU interoperability with HERA’s IT platform)

Tijelo za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (eng. Health Emergency Preparedness and Response body – HERA) osnovano je u sklopu odgovora na pandemiju bolesti COVID-19, a bavi se prikupljanjem podataka i izgradnjom potrebnih kapaciteta za odgovor na prekogranične zdravstvene krize. Kako bi ispunila svoj mandat, HERA irađuje informaacijski sustav ATHINA (eng. Advanced Technology for Health Intelligence and Action) čija je uloga centralizirano prikupljanje podataka iz država članica.

Budući da će ATHINA biti funcionalna jedino ako države članice imaju postojeću infrastrutkuru koja omogućava prikupljanje podataka i njihovo slanje u HERA-u, započeo je projekt EU-HIP (eng. EU interoperability with HERA’s IT platform) kojeg čini konzorcij od 17 država članica Eurpske unije pod vodstvom Statens Serum Instituta u Kopenhagenu. Cilj projekta je unapređenje postojećih i izgradnja novih nacionalnih informacijskih sustava za prikupljanje podataka o značajnim prijetnjama zdravlju kao što su antimikrobna rezistencija, patogeni s velikim potencijalom za izazivanje pandemija, kemijske, biološke i radionuklearne prijetnje te medicisnke protumjere.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje na projektu kao predstavnik Republike Hrvatske zajedno s Ministarstvom zdravstva koje je pridruženi partner na projektu. HZJZ vodi radni paket „komunikacija i diseminacija“ te aktivno sudjeluje u ostalim radnim paketima.

Trajanje projekta: 01.01.2023. – 30.06.2025.

Ukupna vrijednost projekta: 18.748.905,94 EUR

Voditelj projekta u HZJZ-u: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.

Za više informacija posjetite web stranicu: https://en.ssi.dk/surveillance-and-preparedness/international-coorporation/eu-hip