European Health Interview Survey (EHIS) voluntary

 

 

Cilj projekta je kvantitativno testiranje modula „Iskustvo pacijenta“ u okviru redovitog istraživanja Eurostat-a, “Europska zdravstvena anketa val 3“ (EHIS 3) koje se provodi u zemljama članicama Europske Unije tijekom 2019. godine.

Kvantitativno testiranje ovog modula nastavak je na projekt “Pre-testing of new variables for future European Health Interview Survey waves- EHIS” koji je trajao tijekom 2017. i 2018. godine, a tijekom trajanja projekta prevedeni su upitnici i provedeno je kvalitativno testiranje za module „Invaliditet“ i „Iskustvo pacijenata“. S obzirom da je zadnja anketa o zadovoljstvu pacijenta provedena tijekom 2006. godine, kvantitativnim testiranjem pitanja vezano uz iskustvo pacijenta prilikom korištenja zdravstvene zaštite u ordinacijama opće/obiteljske medicine i specijalističko-konzilijarnim ordinacijama dobili bi se podaci na reprezentativnom uzorku za RH.

Anketiranje će se provoditi na reprezentativnom uzorku od 3.601 kućanstva koji je priredio Državni zavod za statistiku, na svim osobama u kućanstvu starijim od 15 godina (cca 7.500 osoba), metodom „licem u lice“, a anketari će biti patronažne sestre svih domova zdravlja u Republici Hrvatskoj.

Povjerljivost podataka će se osigurati činjenicom da se osobni podaci ispitanika ne bilježe već se koristi identifikatori (broj ispitanika). I druge etičke norme u potpunosti će biti poštivane u skladu sa međunarodnim znanstvenim standardima te hrvatskim propisima.

Podaci dobiveni ovim projektom koristit će se za pripremu pitanja i upitnika za uvrštenje modula „Iskustvo pacijenta“ u redovito EHIS istraživanje val 4 koje će se provesti u zemljama članicama tijekom 2025. godine.

 

Nadležna institucija: European Commission – EUROSTAT

Trajanje projekta: 01.12.2018. – 01.10.2020.

Voditeljica projekta: prim. dr. sc. Vlasta Dečković-Vukres, dr. med.