Dugoročni cilj projekta HEPCOM (Promoting Healthy Eating and Physical Activity in Local Communities) je doprinijeti prevenciji prekomjerne tjelesne težine i debljine među djecom i mladima u EU uključivanjem lokalnih zajednica, podizanjem svijesti o pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti te omogućavanjem pristupa primjerima dobre prakse/intervencijama u ovom području. Projektom se želi povećati kvaliteta i uključenost lokalnih zajednica u provedbi intervencija u promicanju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u Europi – kreiranjem internetskog edukativnog sučelja na kojem će biti dostupni primjeri intervencija/dobre prakse koji se provode u različitim državama Europske unije.
U sklopu projekta u 45 lokalnih zajednica u Europi provest će se analiza potreba te mapiranje postojećih alata dobre prakse. Oni će biti uključeni u edukativno online sučelje koje će također biti izrađeno u sklopu projekta. Ovo sučelje potom će se pilotirati u izabranih 45 lokalnih zajednica te će sukladno informacijama dobivenih pilotiranjem sučelja biti napravljena njegova prilagodba koja će potom postati i javno dostupna.

Trajanje projekta: 2013. – 2019.
Voditelj projekta: dr.sc. Sanja Musić Milanović, dr. med.
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: http://www.hepcom.eu