Inventory on Morbidity Statistics in Croatia

Glavni cilj projekta Inventory on Morbidity Statistics in Croatia je ispitati izvedivost metodologije u postupku prikupljanja statističkih podataka o pobolu na nacionalnoj razini, opisati sve trenutne i potencijalne nacionalne izvore podataka prema indikatorima (skupinama bolesti i stanja) temeljem skraćene liste morbiditeta te razviti metodologiju prikupljanja nacionalnih podataka. Očekivani rezultati vezani su uz unaprjeđenje kvalitete morbiditetne statistike na nacionalnoj razini te povećanje usporedivosti podataka na razini EU.

U provedbi projektnih aktivnosti sudjeluju stručnjaci na nacionalnoj i lokalnoj razini te radna skupina u koji su predstavnici Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Trajanje projekta: veljača 2015. – veljača 2016.
Voditelj projekta: dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med.