Održan Kick-off sastanak u okviru projekta UrbanBlueHealth

Održan Kick-off sastanak u okviru projekta UrbanBlueHealth

S ponosom najavljujemo početak projekta UrbanBlueHealth – Joint central European actions for improving quality of urban bathing waters (Zajednička inicijativa srednje europskih zemalja za poboljšanje kvalitete vode urbanih prirodnih kupališta), koji je službeno započeo Kick-off sastankom 13. i 14. svibnja 2024. godine u Budimpešti, u prostorijama Nacionalnog Centra za Javno Zdravstvo i Farmaciju na kojem su sudjelovali i zaposlenici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Projekt UrbanBlueHealth se provodi u sklopu Programa Interreg Središnja Europa u okviru specifičnog prioritetnog cilja Povećanje otpornosti na rizike od klimatskih promjena u srednjoj Europi (SO2.2).  Interreg Središnja Europa (CE) je program transnacionalne suradnje koji podupire rješavanje zajedničkih izazova i potreba između njezinih članica: Austrije, Hrvatske, Češke, Njemačke, Mađarske, Italije, Poljske, Slovačke i Slovenije, Program Interreg CE financira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje EU Kohezijske politike 2021.-2027.

Izazov programa koji projekt rješava:

Projekt UrbanBlueHealth bavi se ključnim problemom kvalitete vode u urbanim područjima, što je važan ekološki i zdravstveni izazov. Prema WHO i DG Health, kvaliteta vode, bilo prirodne ili kupališne, može značajno utjecati na zdravlje ljudi. Iako je EU postigla napredak u poboljšanju kvalitete površinskih voda i smanjenju prijetnji od zagađenja, kvaliteta urbane vode također zahtijeva pažnju zbog sve većeg broja gradskih “plaža”. Izloženost kemijskim, mikrobiološkim i patogenim zagađivačima može se dogoditi u bilo kojoj kupališnoj vodi, uključujući i urbane lokacije za kupanje. U CE regiji, 65% urbanih površinskih voda ispunjava samo minimalne standarde prema Direktivi o kupališnim vodama.

Ukupni cilj projekta i očekivane promjene:

Cilj projekta UrbanBlueHealth je opisati zdravstvene utjecaje kupališne vode na urbanu populaciju i poduzeti mjere za poboljšanje urbanog okoliša u CE regiji. Očekivane promjene uključuju poboljšanje kvalitete urbane kupališne vode, smanjenje zdravstvenih rizika povezanih s onečišćenjem vode te jačanje kapaciteta lokalnih i regionalnih tijela za upravljanje kupališnim mjestima.

Inovativnost projekta:

Projekt je inovativan jer razvija Blue Health Repository, alat koji će pomoći donositeljima odluka u praćenju kvalitete urbane kupališne vode i njenih promjena. Projekt također uključuje izradu, testiranje i provedbu nacionalnih akcijskih planova za poboljšanje urbanog kupališnog okoliša na pilot lokacijama. Uz to, organizirat će se tečajevi za jačanje kapaciteta, prilagođeni menadžerima kupališnih lokacija i lokalnim/regionalnim tijelima koja upravljaju plažama.

Glavni rezultati i korisnici:

Projekt će razviti nekoliko ključnih rezultata, uključujući Blue Health Repository za praćenje kvalitete vode, nacionalne akcijske planove za poboljšanje kupališnog okoliša te kapacitetske tečajeve za operativna tijela. Korisnici ovih rezultata bit će lokalna i regionalna tijela, gradovi, nevladine organizacije i pilot urbane kupališne lokacije koje će sudjelovati u izradi, testiranju i implementaciji akcijskih planova te provoditi aktivnosti jačanja kapaciteta.

Pristup implementaciji i potreba za transnacionalnom suradnjom:

Projektne aktivnosti su strukturirane kako bi se maksimizirale prilike za suradnju i razmjenu iskustava i ideja na transnacionalnoj razini. Transnacionalna suradnja je ključna kako bi se osigurala razmjena znanja i iskustava među partnerima iz različitih zemalja, što će doprinijeti učinkovitijem rješavanju problema kvalitete urbane kupališne vode. Transnational Bathing Water Platform osigurat će praćenje rezultata projekta i održati suradnju s potencijalnim dionicima. Nacionalne/regionalne zdravstvene vlasti i institucije pružit će osnovne podatke o kvaliteti kupališne vode i njenim zdravstvenim utjecajima na transnacionalnoj razini.

Projekt koordinira Nacionalni Centar za Javno Zdravstvo i Farmaciju iz Budimpešte, a sudjeluje ukupno 9 partnera iz 5 zemalja. Za ostvarenje ciljeva projekta predviđena su tri radna paketa.

Trajanje projekta: 01.05.2024. – 31.10.2026.

Ukupna vrijednost projekta: 1.628,900,00 EUR

Voditeljica projekta u HZJZ-u: dr. sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl. ing.

Za više informacija posjetite web stranicu: https://www.interreg-central.eu/projects/urbanbluehealth/