WaterQ – digitalna transformacija praćenja kvalitete vode

Istraživački projekt KK.01.2.1.02.0229 „WaterQ – digitalna transformacija praćenja kvalitete vode“ je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a odobren je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. na natječaju: „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja (IRI) –faza II“.

Nositelj projekta je Ericsson Nikola Tesla d.d., a projektne aktivnosti provodit će se zajedno s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i tvrtkama Telemetris d.o.o. i Gauss d.o.o. kao partnerima.

Cilj projekta je razviti WaterQ rješenje (WaterQ digitalna platforma s potpuno integriranim komponentama, mobilna aplikacija i WaterQ IoT senzorski uređaj) koje će unaprijediti proces kontrole kvalitete vode za ljudsku potrošnju, optimizirati metode rada u procjeni rizika te dodatno ubrzati i pojednostaviti proces informiranog donošenja odluka u sustavima javnog zdravstva i vodoopskrbe. WaterQ rješenje će omogućiti jednoobrazno i centralno prikupljanje podataka o vodi za piće, bilo da se radi o laboratorijskim analizama vode, senzorima koji podatke prikupljanju u realnom vremenu ili otvorenim podacima o meteorološkim pojavama. Osim pohrane, sustav će omogućiti automatiziranu obradu velikih količina podataka, vizualizaciju i izvještavanje temeljem razvijenog prediktivnog analitičkog modela čiji će rezultati biti dostupni kroz korisničko sučelje sustava ranog upozorenja.

Projektom će se istražiti i razviti sastavni dijelovi sustava na digitalnoj platformi i IoT (Internet of Things) senzorski uređaj s ciljem praćenja određenih parametara vode za piće (temperatura, električna vodljivost, pH, tlak, mutnoća te ostali identificirani parametri tijekom procesa istraživanja) i identifikaciju potencijalnih rizika u stvarnom vremenu. Također, jedan od specifičnih ciljeva projekta je istraživanje i razvoj metode i ICT (Information and Communication Technology) rješenja za praćenje i procjenu rizika za parazite koji do sada nisu bili uključeni u proces praćenja kvalitete vode te za koje ne postoje odgovarajuće metode i povijesni podaci.

 

Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Trajanje projekta: 26.08.2020. do 26.08.2023.

Financije:

Ukupna vrijednost projekta: 16.395.227,20 kuna.

Bespovratna sredstva: 8.855.376,41 kuna

Voditelj projekta: Ivica Projić (Ericsson Nikola Tesla d.d)

Voditeljica istraživačko-razvojnog tima pri HZJZ-u: dr.sc. Magdalena Ujević Bošnjak, dipl.ing.

 

Korisne poveznice:

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/