Godišnji sastanak Europske skupine za epidemiologiju dijabetesa

U Dubrovniku će se od 6. do 9. svibnja 2017. održati godišnji sastanak Europske skupine za epidemiologiju dijabetesa (engl. European Diabetes Epidemiology Group; EDEG) pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske.

U lokalnoj organizaciji skupa sudjeluju Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Društvo za dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatsko epidemiološko društvo i Hrvatsko društvo za javno zdravstvo HLZ-a, i Društvo za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma HUMS-a.

EDEG okuplja vodeće stručnjake u zdravstvu koji se bave epidemiološkim aspektima šećerne bolesti: istraživanjima,  rizičnim čimbenicima i komplikacijama. Kongres će se baviti temama registara, gestacijskog dijabetesa, edukacijskih ishoda i interakcijama između stila života i gena.

Pozivamo sve zainteresirane, uključujući studente i postdoktorande, koji žele doznati više o epidemiološkim istraživanjima šećerne bolesti, da prisustvuju ovom sastanku.
Više informacija pogledajte na internetskoj stranici EDEG 2017