Radionica JA-CHRODIS u EU parlamentu

CHRODIS-JA (engl. Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle) je združena inicijativa 25 europskih zemalja i 71 partnera, sa ciljem prepoznavanja, razmjene i unapređenja dobrih praksi i učinkovitih intervencija u području kroničnih nezaraznih bolesti kao doprinos nastojanjima da se smanji opterećenje kroničnim nezaraznim bolestima i doprinese promicanju zdravog življenja i aktivnog starenja u Europi.

Danas je u EU parlamentu održana radionica na kojoj su prikazani rezultati postignuti tijekom trajanja projekta. U fokusu su bili primjeri dobre prakse u zdravstvenoj zaštiti osoba sa šećernom bolešću. Radionici su osim predstavnika ministarstva, zavoda za javno zdravstvo i ostalih predstavnika zemalja u kojima se projekt provodi, sudjelovali i članovi Europskog paralamenta, a skupu se porukom obratila i zastupnica Theresa Comodini Cachia s jasnim porukama o prepoznavanju važnosti prevencije i zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću i nastojanjima da se doprinese sustavnom pristupu ovom problemu, primjerice intervencijama povećanja poreza na visokozaslađene proizvode, intervencijama kod zdravog odabira potrošača, ali i sustavnog pristupa problemu ranog otkrivanja i liječenja šećerne bolesti te podizanja svijesti o važnosti problema šećerne bolesti u Parlamentu i EU-u. Skupu se završno obratila i Marisa Matias, suvoditeljica skupine za šećernu bolest u EU parlamentu, koja se osvrnula na najvažnije aktivnosti u EU-u tijekom proteklih godina – deklaraciju o dijabetesu, rezolucije i CHRODIS združenu inicijativu zemalja EU-a kao moćan alat u združenoj borbi protiv šećerne bolesti.

U okviru inicijative JA-CHRODIS analizirani su nacionalni programi za dijabetes zemalja EU-a i čimbenici koji doprinose razvoju, uspješnosti primjene i održivosti tih programa, a kao jedan od rezultata projekta objavljeno je izvješće koje će zasigurno omogućiti učinkovitije definiranje i unapređenje nacionalnih programa za šećernu bolest.

Više o inicijativi pogledajte na stranici JA-CHRODIS

Radionica u EU parlamentu dsc_0665