Zloćudne novotvorine su jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u Republici Hrvatskoj. Na ljestvici uzroka smrti nalaze se na drugom mjestu, s udjelom od 27,9 % (2014. godine), kao i po broju hospitalizacija, s udjelom od 14 % (2014). Prepoznavši veličinu tog problema Vlada Republike Hrvatske je u lipnju 2006. godine usvojila Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke koji je u skladu s odrednicama Nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006.-2011. koja sadržava i odrednice o prevenciji i ranom otkrivanju raka. Po istom je načelu 2007. godine usvojen i Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, dok je Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice usvojen u srpnju 2010. godine. Programi su predloženi u skladu s preporukama Europske komisije od 02.12.2003 (2003/878/EC).

Cilj preventivnih programa probira je rano otkriti rak ovih triju sijela, otkriti predzloćudne tvorbe i ukloniti ih te tako dugoročno smanjiti pobol i smrtnost. Redovitom provedbom ovih preventivnih pregleda mog uće je poboljšati kvalitetu života i unaprijediti zdravlje cjelokupnog stanovništva Hrvatske.

Više o nacionalnim programima ranog otkrivanja raka pogledajte na stranici Odjela za nacionalne programe probira u odrasloj populaciji

Poveznica na izvornu web stranicu projekta Prijelazni instrument: Unaprjeđenje kvalitete provedbe Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka: http://croscreening.hzjz.hr/