Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti

Priručnik je namijenjen zdravstvenim djelatnicima koji utvrđuju vrijeme, mjesto i uzrok smrti i imenovani su mrtvozornici na području Republike Hrvatske.

Priručnik je priređen prema predlošku koji preporučuje Europski ured za statistiku (EUROSTAT) za korištenje pri izradbi nacionalnih priručnika. Hrvatska inačica Priručnika o popunjavanju potvrde o smrti sadržava dvije cjeline. U prvoj je rabljen prijevod preporučenoga predloška uz prikaz nacionalnih dokumenata i zakona na za to predviđenim mjestima.
Druga cjelina nije dio preporučenoga predloška i uvrštena je u ovaj priručnik s nakanom da se zdravstveni stručnjaci koji ispunjavaju potvrde o smrti podsjete na osnovna znanja iz sudske medicine i informiraju o ustroju Europskog ureda za statistiku (EUROSTAT).

Preuzmite Priručnik o popunjavanju potvrde o smrti, 1. izdanje – dopunjeno i izmijenjeno u prosincu 2011.