Europski tjedan cijepljenja 2023. godine

Europski tjedan cijepljenja tradicionalno se svake godine obilježava u zadnjem tjednu travnja, ove godine od 23. do 29. travnja 2023. U isto vrijeme na globalnoj razini se obilježava i Svjetski tjedan cijepljenja (24. do 30. travnja 2023.)

Ove godine poruka Tjedna cijepljenja naziva „Velika nadoknada cijepljenja“ (eng. Big catch up) ima cilj istaknuti potrebu kolektivnog djelovanja u svrhu nadoknade propuštenih doza cjepiva te povećavanja zaštite od bolesti koje se mogu spriječiti cijepljenjem.

U Europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije cijepni obuhvati u 2020. godini bili su niži uslijed pandemije COVID-19, a u 2021. godini pad se nastavio te su se pojavile i značajnije razlike u obuhvatima među zemljama. S Europskim tjednom cijepljenja 2023. počinje jednogodišnja kampanja pod organizacijom Svjetske zdravstvene organizacije i partnera, čiji je cilj naglasiti važnost zaštite najugroženijih skupina cijepljenjem protiv COVID-a, nadoknadom rutinskih cijepljenja koja su propuštena ili odgođena radi pandemije te postići i održati visoke cijepne obuhvate za sva cjepiva iz Kalendara cijepljenja. U postizanju tog cilja, najvažnija je suradnja različitih partnera s ciljem podizanja svijesti i ohrabrivanju pojedinaca svih dobnih skupina da traže zaštitu cijepljenjem.

U Hrvatskoj se tradicionalno za vrijeme Tjedna cijepljenja održavaju radionice, predavanja i okrugli stolovi o cijepljenju, te se ove godine ponovno nakon trogodišnje stanke organizira Skup o cijepljenju u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog epidemiološkog društva i Hrvatskog pedijatrijskog društva.

Izvor: Svjetska zdravstvena organizacija, Europski regionalni ured