5. međunarodni simpozij Spolno prenosive bolesti – novi obzori

U organizaciji Hrvatskog društva za spolno prenosive bolesti i Hrvatskog dermatovenerološkog društva pri Hrvatskom liječničkom zboru, Katedre za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Alpsko-dunavsko-jadranskog društva za spolno prenosive bolesti i kožne infekcije, u Nacionalnom parku Brijuni će se od 22. do 24. rujna 2017. g. održati 5. međunarodni simpozij Spolno prenosive bolesti – novi obzori (eng. Sexually Transmitted Infections – New Horizons).

Na simpoziju će biti prikazana najnovija saznanja o epidemiologiji, dijagnostici, terapiji i prevenciji spolno prenosivih bolesti, s naglaskom na primjeni kliničkih smjernica za obradu i uspješno liječenje pacijenata. Detaljnije informacije o programu simpozija, kao i o prijavi na simpozij, dostupne su u sljedećoj brošuri.