Održani sastanci Europskog tjedna testiranja i radionica o integriranom testiranju na HIV, hepatitise i spolno prenosive infekcije u sklopu projekta INTEGRATE

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo od 10. do 12. travnja 2019. godine druge se godine zaredom održao godišnji sastanak radne skupine Europskog tjedna testiranja (European Testing Week, ETW) te sastanak i radionica o integriranom pristupu testiranjima na HIV, hepatitise i spolno prenosive infekcije u sklopu projekta INTEGRATE.

Prvog dana održao se sastanak radne skupine ETW-a, na kojem su se prikazali rezultati prošlogodišnjeg rada te planovi aktivnosti za iduću godinu. Usprkos dobroj posjećenosti internetske stranice ETW-a i preuzimanja edukativno-promotivnih materijala od organizacija koje sudjeluju u obilježavanju ETW-a (primjerice logo, letci, plakati), zaključeno je da je potrebno povećati aktivnosti širenja i ažuriranja informacija o aplikaciji za pronalaženje lokacije testiranja u zemljama članicama EU- Eupean Test Finder.

U sklopu projekta zajedničke akcije INTEGRATE (punog naziva Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe) 11. travnja 2019. godine održao se sastanak na temu testiranja na HIV, virusne hepatitise i spolno prenosive infekcije, namijenjen prvenstveno nacionalnim donosiocima odluka i dionicima, liječnicima, voditeljima i pružateljima usluga testiranja. Uz sudionike iz naše zemlje, sastanku su prisustvovali i stručnjaci iz Europskog centra za prevenciju i kontrolu zaraznih bolesti (ECDC), predstavnici koordinatora projekta te pojedinih zemalja partnera iz EU-a koji su predstavili primjere dobre prakse u području integriranog pristupa testiranju. Sudionici su imali prilike čuti i raspraviti o trenutnim smjernicama i praksi testiranja u Hrvatskoj, o novim smjernicama ECDC-a te o primjerima dobre prakse testiranja i povezivanja sa skrbi u drugim zemljama poput Slovenije, Grčke, Portugala i načinima provedbe i poboljšanja ovih aktivnosti u Hrvatskoj.

Zaključci i preporuke sastanka bili su da je potrebno povećati financiranje iz međunarodnih izvora (npr. projekti EU-a), državnih i lokalnih zajednica, nastaviti provoditi i održati razinu provedbe programa smanjenja šteta, povećati broj i dostupnost testiranja osobama u povećanom riziku (ključne populacije) integriranim pristupom (uz HIV testirati i na hepatitise i druge spolno prenosive infekcije poput klamidijske infekcije i gonoreje), poboljšati edukaciju o spolnom i reproduktivnom zdravlju, provoditi praćenje i vrednovanje preventivnih aktivnosti te aktivnosti identificiranja i smanjenja uzroka stigme i diskriminacije povezane s HIV-om, virusnim hepatitisima i spolno prenosivim infekcijama. Voditelj programa za HIV, virusne hepatitise i spolno prenosive infekcije u ECDC-u Andrew Amato naglasio je da je važno izraditi nacionalni plan i smjernice za provođenje testiranja sukladno smjernicama ECDC-a, a koje bi trebale uključivati poticanje i jačanje testiranja u zajednici, centraliziranu nabavu testova, testiranje usmjereno ključnim populacijama prema epidemiološkoj situaciji (muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima), jednostavnije protokole testiranja i skraćenje vremena čekanja na rezultat. Važno je povezivanje s međunarodnim organizacijama EU-a kako bi nam pomogle u financijskoj i političkoj podršci.

Drugog dana sastanka,  12. travnja 2019., održana je interaktivna radionica za osobe koje praktično rade u savjetovalištima. Sudionicima su  predstavljeni primjeri dobre prakse testiranja iz Portugala, Grčke, Slovenije i Hrvatske te su stekli dodatna znanja i vještine na temu osvještavanja i izazova stigme i diskriminacije te tehnika komunikacije kroz vježbe u malim skupinama, kako bi uspješnije komunicirali s korisnicima savjetovališta.

INTEGRATE je europski je projekt koji sufinancira EU i čiji je cilj poboljšati integrirani pristup prevenciji, ranom otkrivanju i povezivanju sa skrbi u području infekcije HIV-om, virusnih hepatitisa, ostalih spolno prenosivih infekcija i tuberkuloze u zemljama članicama EU-a, a u kojem HZJZ, uz udruge Let, Iskorak i HUHIV sudjeluje kao partner. Provodi se u okviru Trećeg programa za zdravstvo i Radnog programa u 2016. godini (3rd Health Programme and 2016 Work Programme). Projekt koji koordinira partner iz Danske nastavlja se na aktivnosti prethodnih i aktualnih projekata koje financira EU i u koje su također uključeni INTEGRATE partneri  (Quality Action, HA-REACT, OptTEST, EuroHIVEdat, HEPCARE). U provedbi ovog projekta sudjeluje 29 partnera: 17 iz zavoda za javno zdravstvo, 4 iz bolnica za zarazne bolesti i istraživanja, 7 iz organizacija civilnog društva i jedan iz sveučilišta. Projekt je počeo 2017. godine i trajat će do 2020. godine (36 mjeseci).

Za više informacija slijedite poveznicu na izvornu internetsku stranicu projekta.

 

 

Sastanci INTEGRATE i Europski tjedan testiranja (ETW) u 2018.