Dodjela registarskog broja (šifre) zdravstvenim radnicima i zdravstvenim suradnicima

Podatke o zaposlenima dostavlja poslodavac (zdravstvena ustanova, trgovačko društvo za obavljanje zdrav. djelatnosti, nositelj privatne prakse)!

Podaci potrebni za upis u Registar zdravstvenih djelatnika:
1. Naziv ustanove (OIB ustanove), ordinacije odnosno zdravstvene organizacijske jedinice, naziv pripadajuće dislokacije, podjedinice, ako ih ustanova ima
2. Ime i prezime djelatnika
3. OIB i datum rođenja
4. Stručna sprema
5. Obrazovni profil (npr: dr. med., specijalizant dječje psihijatrije, magistar farmacije, fizioterapeut, dipl. med. sestra – javno zdravstvo)
6. Datum zaposlenja u navedenoj ustanovi/privatnoj praksi
7. Naziv djelatnosti u kojoj radi
8. Vrsta radnog odnosa (volonter, pripravnik, određeno, neodređeno, ugovor o djelu)
9. Potpis i pečat odgovorne osobe

Molimo za dostavu podataka i za djelatnike kojima je prestao radni odnos. Navedite ime i prezime, registarski broj i datum kad je djelatnik prestao s radom te razlog (sporazumno, mirovina, odlazak u inozemstvo, smrt…).
I u slučaju promjena koje se odnose na radni odnos i podatke o djelatniku treba navesti ime djelatnika, šifru, OIB, promjenu, kao i datum promjene.

Također molimo da nam dostavite Vašu adresu e-pošte.
Podaci se mogu dostaviti poštom, brzojavom ili e-poštom.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Registar zdravstvenih djelatnika
Rockefellerova 7
10000 Zagreb

Kontakt
Tel.: 01 4863 273
Faks: 01 4683 011
E-pošta

Detaljnije informacije o Registru zdravstvenih djelatnika pogledajte ovdje.