Edukacija zdravstvenih djelatnika Karlovačke županije o načinu ostvarivanja primjerenog kontakta s osobama oštećenog sluha

Dana 14. velječe u Karlovcu je održana edukacija zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije o načinima ostvarivanja primjerenog kontakta s osobama oštećena sluha.

Zdravstvenim djelatnicima predstavljena je nova aplikacija Slavica koja osigurava komunikaciju bez komunikacijskog posrednika s tom posebno vulnerabilnom populacijom.

Organizatori edukacije su Hrvatski savez gluhih i nagluhih osoba, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja i ZZJZ Karlovačke županije.

Fotogalerija: