Međunarodni dan sestrinstva

Međunarodni dan sestrinstva se pod sloganom “Sestrinski glas za zdrav život”obilježava 12. svibnja kao prigoda za podsjećanje na važnost i ulogu ovog zanimanja. Ujedinjeni narodi su 2012. godine definirali Ciljeve održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals – SDGs), koji uključuju tri dimenzije održivog razvoja – gospodarsku, socijalnu i okolišnu. Ovih 17 ciljeva treba se nadovezati na razvojne politike sadržane u Milenijskim razvojnim ciljevima (MDGs) i predstavljati globalni razvojni program za razdoblje do 2030. godine te na taj način smanjiti razlike među nacijama, a zdravstvena (ne)jednakost i socijalne odrednice zdravlja prepoznate su kao kritične komponente. Medicinske sestre kao primarni davatelji zdravstvenih usluga imaju ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i utjecaj na socijalne odrednice zdravlja.

Među ciljevima s naglašenom ulogom medicinskih sestara nalazi se društvo bez siromaštva, budući da mu medicinske sestre, koje u radu s ranjivima i bespomoćnima imaju uvid u zdravstvene potrebe pojedinca izvan medicinskih dijagnoza, mogu značajno doprinijeti. Osim toga, medicinske sestre važne su u osiguravanju kvalitetne edukacije, jer provode edukaciju o promicanju zdravlja i prevenciji bolesti, ranom skriningu i detekciji bolesti.

Kad je riječ o osiguranju odgovarajućeg posla i ekonomskog rasta, medicinske sestre imaju ključnu ulogu u određivanju kvalitete, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene skrbi. U cilju koji teži smanjenju nejednakosti, naglašena uloga medicinske sestre je zagovaranje prava pacijenata i neprihvaćanje socioekonomskih razlika. Glas za zdravstvene potrebe svih ljudi bogato je naslijeđe sestrinske profesije. U zdravstvu većine zemalja svijeta medicinske sestre čine većinu kvalificiranog medicinskog osoblja pa time imaju i velike mogućnosti u borbi za zdravlje na ovom planetu.

Medicinske sestre i tehničari su najbrojnija profesionalna kategorija zaposlenika u sustavu zdravstva Republike Hrvatske, s ukupno 30.413 zaposlenih krajem 2016. godine. Prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara, 35.628 ih je registrirano u statusu aktivnih članica i članova.

Sestrinstvo se temelji na znanju, teoriji i istraživanju, a upravo je istraživanje ključno za razvoj zdravstvene njege. Navedeno je, zajedno s uspostavom visokoškolskog sustava obrazovanja medicinskih sestara uskladivog s europskim standardima, izuzetno važno za unapređenje sestrinstva u Hrvatskoj.