Svjetski dan Roma 2019. g.

Svjetski dan Roma obilježava se 8. travnja svake godine u spomen na održavanje prvog Svjetskog kongresa Roma. Ovaj kongres smatra se jednim od najvažnijih događaja u povijesti Roma jer su na istome usvojene odluke o romskoj zastavi i službenoj himni te je službeno prihvaćen naziv “Rom”, što na romskom jeziku znači čovjek. Ovaj datum obilježava se od četvrtog Svjetskog kongresa Roma održanog 1990. g. u Poljskoj, gdje je donesena odluka kako će se dan otvaranja prvog Svjetskog kongresa Roma u Londonu 1971. g. proglasiti Svjetskim danom Roma.

Romi predstavljaju najveću etničku manjinu u Europi i prema procjenama u EU živi oko 6 milijuna Roma, a u Republici Hrvatskoj između 30 i 40 tisuća. Romi su u Republici Hrvatskoj, kao i u mnogim zemljama u kojima žive, nažalost, zbog slabe obrazovanosti, neuključenosti u formalne oblike rada, specifičnog načina življenja i drugih karakteristika, u većoj ili manjoj mjeri marginalizirani skoro u svim društvenim i javnim područjima. Uvjeti života Roma lošiji su od prosječnih uvjeta života većinskog stanovništva i drugih nacionalnih manjina. Položaj Roma i uvjeti njihova života su godinama bili na marginama društvenog interesa, što je pridonijelo značajnom zaostajanju kvalitete života u odnosu na prosječnu kvalitetu života većinskog stanovništva.

U Republici Hrvatskoj Romima je zajamčena ravnopravnost, kao i pripadnicima svih nacionalnih manjina, a sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, socijalna pravda, te poštivanje prava čovjeka, temeljne su vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske. Člankom 14. Ustava propisano je sljedeće: “Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki.” Na tim ustavnim odrednicama temelji se Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i sustav zakonodavstva u Republici Hrvatskoj kojim se štite ljudska prava i prava nacionalnih manjina.

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma 2013.-2020. kao glavni strateški dokument kojim su regulirane aktivnosti u raznim područjima interesa za Rome i čime se nastoji unaprijediti njihova kvaliteta života, uključivanje u društveni život i procese odlučivanja u lokalnoj i široj zajednici u Republici Hrvatskoj, uz očuvanje romskog identiteta, kulture i tradicije. Istaknute aktivnosti iz područja zdravstvene zaštite u toj strategiji su: zdravstveni odgoj i prosvjećivanje Roma, provedba anketiranja u vezi sa zdravljem Roma, povećanje obuhvata romske djece cijepljenjem, poboljšanje uvjeta rada patronažne skrbi u romskoj populaciji, borba protiv alkoholizma, pušenja duhana i drugih ovisnosti, praćenje ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu svih Roma, a posebice djece i žena kao višestruko ranjivih skupina.

Izvori:

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH

Nacionalni program za Rome

Nacionalni program za Rome – Zdravstvena zaštita