Utjecaj epidemije COVID-19 na korištenja primarne zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj

Novi koronavirus, SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2), uzročnik bolesti COVID-19,  koji je otkriven u Kini krajem 2019. godine u Hrvatskoj je prvi puta potvrđen 25. veljače 2020. godine. Zbog povećanja broja oboljelih u državi, Ministar zdravstva je 11. ožujka donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 na teritoriju Republike Hrvatske te, u cilju zaštite zdravlja zdravstvenih radnika i pacijenata, preporučio maksimalno moguće smanjenje dolazaka pacijenata u ordinacije te obavljanje samo hitnih i neodgodivih pregleda i postupaka dok traje epidemija. Dodatno je preporučeno povećanje dostupnosti telekomunikacije s pacijentima kroz više telekomunikacijskih kanala ili drugih oblika komunikacije s pacijentima (primjerice: fiksni telefon, mobitel, SMS, videokonferencijski pozivi, e-mail).

Dalje u tekstu je grafički prikazana usporedba broja osoba i kontakata u djelatnostima obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece te zdravstvene zaštite žena po mjesecima u 2019. i 2020. godini, temeljem podataka iz Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske.

 

Graf 1. Broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u djelatnosti obiteljske (opće) po mjesecima  2019. i 2020. godine

 

Graf 2. Broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece po mjesecima 2019. i 2020. godine

 

Graf 3. Broj osoba koje su koristile zdravstvenu zaštitu u djelatnosti zdravstvene zaštite žena po mjesecima 2019. i 2020. godine

 

Osim smanjenja broja osoba, i broj ukupnih kontakata sa zdravstvenom zaštitom se razlikuje između dviju navedenih godina, pri čemu se pojam kontakt odnosi na svaki kontakt sa zdravstvenom zaštitom: posjet – dolazak u ambulantu, pregled, telefonska/mail konzultacija i ostalo.

 

Graf 4. Broj kontakata sa zdravstvenom zaštitom u djelatnosti obiteljske (opće) medicine po mjesecima 2019. i 2020. godine

 

Graf 5. Broj kontakata sa zdravstvenom zaštitom u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske po mjesecima 2019. i 2020. godine

 

Graf 6. Broj kontakata sa zdravstvenom zaštitom u djelatnosti zdravstvene zaštite žena po mjesecima 2019. i 2020. godine