Izvještaj SARS-CoV-2 (Covid-19) sekvenciranja od 14.05. do 10.09.2023

Odjel za izravnu virološku dijagnostiku te Odjel za genotipizaciju pri Hrvatskom Zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) u sklopu kojih djeluje Nacionalni referentni centar za respiratorne i enteralne viruse pri Europskom centru za sprečavanje i kontrolu bolesti (European centre for disease prevention and control- ECDC) i Referentni centar Ministarstva zdravstva za virološku dijagnostiku infekcija dišnog i probavnog sustava, samostalno uzrokuju ili zaprimaju SARS-COV-2 pozitivne uzorke iz javnozdravstvenih ustanova i bolnica Republike Hrvatske. Zbog provođenja nadzora nad širenjem virusa i praćenja varijanti, pozitivni uzorci se zatim sekvenciraju u HZJZ. Genomski nadzor treba pratiti preporuke Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti ECDC za reprezentativno uzorkovanje1.
Rezultati sekvenciranja SARS-COV-2 uzoraka prijavljuju se ECDC-u i unose u internacionalnu bazu podataka (Global Initiative on Sharing Avian Influenza Dana- GISAID2). U svrhu prikaza rezultata sekvenciranja izrađen je i vizualizacijski alat koji koristi otvoreni kod Nextstrain3 projekta. Vizualizacijski alat prikazuje rezultate dobivene analizom sekvenci cijelog genoma SARS-CoV-2 sa područja Republike Hrvatske koje su pohranjene u GISAID bazi SARS-CoV-2 sekvenci. Navedenom alatu možete pristupiti OVDJE.
Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) prati određene Omikron podvarijante4. Varijante od interesa (variants of concern- VOC) su one čije promjene u genomu utječu na kliničku sliku, izbjegavanje imunog odgovora i širenje virusa. Trenutno je WHO ne prati niti jednu VOC varijantu.
Varijante od interesa (variants of interest- VOI) su one varijante koje imaju genetske promjene za koje se zna da bi mogle utjecati na kliničku sliku, izbjegavanje imunog odgovora i širenje virusa
Varijante pod nadzorom (variants under monitoring- VUM) su one koje imaju promjene u genomu za koje se sumnja da nose povećan rizik i koje bi mogle negativno utjecati na epidemiološku sliku.

Kretanje navedenih varijanti u RH u zadnjih 18 tjedana prikazano je na slici 1.


Slika.1 Grafički prikaz kretanja omikron varijanti u zadnjih 10 tjedana u RH. * XBB.1.5, XBB.1.16, XBB.1.9.1 i XBB.1.9.2 odvojeno od XBB, CH.1.1 odvojeno od BA.2.75 te EG.5 zasebno od XBB.1.9.2

U razdoblju od 14.05.2023. do 17.09.2023. ukupno je sekvencirano 373 uzorka. U tom razdoblju najzastupljenija je bila XBB.1.9.1 varijanta sa 82 uzorka, što čini gotovo 22% ukupno sekvenciranih uzoraka.
VUM i VOI koje prati SZO, dokazane u RH u razdoblju od 14.08.2023. do 10.09.2023 prikazane su na slici 2.

Slika 2. Grafički prikaz udjela omikron podvarijanti označenih u ovome trenutku kao VUM od strane SZO *U ovom prikazu varijante BQ1, CH.1.1 te XBB.1.5 brojale su se zasebno te nisu brojani u BA.5, BA.2.75 odnosno XBB skupinu.

Varijanta XBB.1.5 u promatranom razdoblju između 14.08.2023. do 10.09.2023 nakon dugo vremena nije više najzastupljenija, već je to XBB.1.16 s 39 uzoraka, odnosno 28,7% u ukupnom udjelu sekvenciranih uzoraka (136 uzoraka).
Rezultati za razdoblje od posljednja četiri tjedna nisu potpuni te će se u sljedećem razdoblju nadopuniti i pravovremeno ažurirati (Slika 3).

Slika 3. Grafički prikaz udjela određenih Omikron podvarijanti pod nadzorom u 4 uzastopna vremenska razdoblja.*Podaci za zadnji tjedan sekvenciranja su nepotpuni.

1. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-representative-and-targeted-genomic-sars-cov-2-monitoring
2. Khare, Shruti et al. “GISAID’s Role in Pandemic Response.” China CDC weekly vol. 3,49 (2021): 1049-1051. doi:10.46234/ccdcw2021.255 (https://gisaid.org/)
3. Hadfield, James et al. “Nextstrain: real-time tracking of pathogen evolution.” Bioinformatics (Oxford, England) vol. 34,23 (2018): 4121-4123. doi:10.1093/bioinformatics/bty407 (https://nextstrain.org/)
4. https://www.who.int/activities/tracking-SARS-CoV-2-variants