Dragi učitelji, nastavnici i ostali odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola, započela je provedba edukativnog programa PoMoZi Da!

Dragi učitelji, nastavnici i ostali odgojno-obrazovni djelatnici osnovnih i srednjih škola,

započela je provedba edukativnog programa PoMoZi Da!

 

Kako pristupiti edukaciji?

 1. Prijave odnosno upute o načinu registracije na osnovnu razinu edukativnoga programa PoMoZi Da objavljene su na poveznici Agencije za odgoj i obrazovanje za stručna usavršavanja http://ettaedu.azoo.hr/. Potražite u nazivu edukaciju PoMoZi Da.

PRISTUP E-KOLEGIJU PREMA UPUTAMA S ETTAEDU JE VEĆ MOGUĆ. POGLEDAJTE I PRIJAVITE SE!

E-KOLEGIJ ĆE BITI  KONTINUIRANO OTVOREN sve do kraja školske godine 2021./2022. bez obzira na datume koji su navedeni na ettaedu objavama! Potrebno je samo dobiti uputu o prijavi (poveznice i šifru) preko ETTEDU sustava.

 1. Da biste završili edukaciju i postali 3P mentor, prijavite se nakon osnovne razine i na naprednu razinu u svojoj županiji.

Educirani 3P edukatori iz županijskih zavoda za javno zdravstvo će do ljeta 2022. planirati i organizirati trodnevne radionice za naprednu razinu – edukacija za 3P mentora. U provedbu programa se uključilo 20 županijskih zavoda za javno zdravstvo.

 

Više informacija potražite na našim mrežnim stranicama https://zivjetizdravo.eu/category/mentalno-zdravlje/ ili u svojim županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Više o programu pročitajte u nastavku teksta.

___________________________________________________________________________

Program zdravstvenog opismenjavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih

Polazeći od rezultata provedenog istraživanja mentalnozdravstvene pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika iz 2017. godine i primjera dobrih svjetskih praksi te u suradnji s vanjskim stručnjacima, osmislili smo edukativni program zdravstvenog opismenjavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih – edukativni program PoMoZi Da (Promicanje Mentalnog Zdravlja Djece).

Program je razvijen u sklopu projekta Živjeti zdravo Hrvatskoga zavoda za javno zdravstvo, sufinanciranoga iz Europskoga socijalnog fonda u sklopu Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., elementa Zdravstveno obrazovanje, podelementa Mentalno zdravlje.

Edukativni program PoMoZi Da pruža skup osnovnih znanja i vještina koji odgojno-obrazovnim djelatnicima u njihovom svakodnevnom radu mogu olakšati prepoznavanje problema mentalnoga zdravlja učenika, ali i olakšati pristupanje i pružanje potrebne podrške učeniku s problemom te poticanje na traženje stručne pomoći. Iznimno je važno prepoznati probleme mentalnoga zdravlja djece i mladih što ranije kako bi se spriječilo pogoršanje u kasnijoj dobi ili kako bi, bez obzira na probleme, uz stručnu pomoć i vodstvo očuvali dobro mentalno zdravlje.

Edukativnim programom PoMoZi Da želi se pomoći učiteljima i nastavnicima i svim drugim odgojno-obrazovnim djelatnicima u osnovnim i srednjim školama da budu osobe od povjerenja i podrške, da upute učenike na traženje pomoći te se ujedno želi stvoriti podržavajuća okolina djeci i mladima u kojoj će moći lakše očuvati i zaštiti svoje mentalno zdravlje.

Krajnji je cilj programa pružiti odgojno-obrazovnim djelatnicima:

 • osnovna znanja o mentalnom zdravlju te mentalnom zdravlju djece i mladih
 • znanja i vještine prepoznavanja problema mentalnoga zdravlja u području depresivno-anksioznih smetnji
 • znanja i vještine pružanja psihološke prve pomoći odnosno pravovremene emocionalne podrške
 • znanja i informacije koje potiču na traženje pomoći.

Sadržaj edukacije podijeljen je u tri tematske cjeline (modula)

 • Modul 1: Suvremeno shvaćanje i važnost mentalnoga zdravlja
 • Modul 2: Mentalno zdravlje djece i mladih
 • Modul 3: Znanja i vještine pružanja psihološke prve pomoći i emocionalne podrške djeci i mladima s problemima mentalnoga zdravlja

Programom su obuhvaćeni depresivno-anksiozni problemi kod djece i mladih te s njima povezani problemi samoozljeđivanja, razmišljanja o samoubojstvu, zlouporabe alkohola, gubitka i tugovanja.

_________________________________________________________________________________

Edukativni program nudi dvije razine edukacije:

 1. OSNOVNA RAZINA MENTALNOZDRAVSTVENE PISMENOSTI – ima za cilj usvajanje osnovnih znanja potrebnih za prepoznavanja i razumijevanje problema mentalnoga zdravlja djece i mladih, pružanje psihološke prve pomoći i podrške te osnaživanje odgojne uloge učitelja i nastavnika u zaštiti mentalnoga zdravlja djece i mladih.

Osnovna razina ili prededukacija organizirana je kao učenje na daljinu odnosno riječ je o e-kolegiju na CARNET-ovom MOOC sustavu. Prijave i upute o pristupanju e-kolegiju objavljene su preko ETTAEDU sustava Agencije za odgoj i obrazovanje (http://ettaedu.azoo.hr/).

Procjena trajanja ukupnog individualnog učenja na daljinu je oko četiri sata.

Onima koji su zainteresirani za naprednu razinu edukacije, usvajanje ovog sadržaja, odnosno osnovnih znanja, preduvjet je za prijavu na sudjelovanje u nastavku edukativnoga programa

 1. NAPREDNA RAZINA MENTALNOZDRAVSTVENE PISMENOSTI

Napredna razina je praktična i iskustvena nadogradnja i integracija teorijskoga znanja usvojenoga u sklopu osnovne razine.

U sklopu napredne razine mentalnozdravstvenog opismenjavanja uče se osnovne vještine pružanja psihološke prve pomoći učenicima koje razvijaju probleme u području mentalnog zdravlja, doživljavaju pogoršavanje postojećih problema ili proživljavaju emocionalnu krizu.

Među ciljevima ove razine je i povećanje spremnosti učitelja i nastavnika na pružanje psihološke prve pomoći i emocionalne podrške kod problema mentalnoga zdravlja učenika te usvajanje vještine pružanja psihološke prve pomoći.

Vještine psihološke prve pomoći u području mentalnog zdravlja ne uče učitelje kako se postavljaju dijagnoze ili kako se provodi terapija, što je područje profesionalnih edukacija stručnjaka za mentalno zdravlje, već je riječ o vještinama inicijalne emocionalne podrške učenicima.

 

3P koraci: Pristupi – Podrži – Potakni

 

3P koraci su okvirni vodič u pružanju psihološke prve pomoći i emocionalne podrške djeci i mladima tijekom neposrednoga razgovora. Kratica 3P označava tri osnovna koraka, odnosno elementa toga razgovora koji počinju slovom P – Pristupi, Podrži i Potakni.

Prva pomoć i podrška u području mentalnoga zdravlja podrazumijeva pažljiv, brižan i suosjećajan pristup i razgovor s osobom. To nije vještina koja pripada samo stručnjacima za mentalno zdravlje, to je važna životna vještina, vještina koja se može naučiti.

 

Napredna edukacija će biti organizirana putem trodnevnih radionica uvježbavanja 3P koraka u individualnom razgovoru s učenicima vezano uz različite oblike depresivnih odnosno anksioznih smetnji te samoozljeđivanja i razmišljanja o samoubojstvu.

Do kraja školske godine 2021./2022. planirano je pilotiranje navedenog programa s najmanje jednom trodnevnom edukacijom na županijskoj razini.

Trodnevne edukacije provode educirani stručnjaci za mentalno zdravlje djece i mladih iz županijskih zavoda za javno zdravstvo, a bit će organizirane po pojedinim županijama

Ako ste nakon svladavanja osnovne razine zainteresirani za naprednu razinu i sudjelovanje u trodnevnim radionicama možete se javiti i informirati u zavodu za javno zdravstvo u svojoj županiji ili na zivjeti.zdravo@hzjz.hr

Nakon završetka napredne razine odgojno-obrazovnomu djelatniku dodjeljuje se diploma 3P mentora, kojom oni postaju dio mreže odgojno-obrazovnih djelatnika koji su dobili osnovna znanja i vještine pružanja psihološke prve pomoći djeci i mladima s depresivno-anksioznim problemima.

 

 

“Zajedno do fondova EU”