Europski tjedan mentalnog zdravlja – tjelesna aktivnost i emocionalna dobrobit!

Jedna od dobrobiti tjelesne aktivnosti je i očuvanje ili unaprjeđivanje naše emocionalne dobrobiti kretanjem (ili kada smo tjelesno aktivni).

Učinci tjelesne aktivnosti s jedne strane smanjuju neugodne osjećaje i raspoloženje, a s druge djeluju poticajno na one ugodne. Jednostavno rečeno bavljenje tjelesnom aktivnošću pomaže ljudima da se osjećaju dobro.

Istraživanja potvrđuju pozitivne učinke tjelesne aktivnosti na bolje raspoloženje, smanjenje depresivnih simptoma i anksioznosti, veću razinu energije te pozitivno djelovanje na spavanje. Pozitivni učinci su dokazani u osoba svih dobi te neovisno o socioekonomskom statusu kao i stanju zdravlja pojedinca.

Navedeni učinci tjelesne aktivnosti na dobro emocionalno osjećanje pripisuju se lučenju neurotransmitera i hormona kao što su endorfin, dopamin, serotonin. Nadalje, tjelesna aktivnost dovodi do poboljšanja cirkulacije, zagrijavanja tijela i smanjenja mišićne napetosti. Također, uključenost u različite oblike tjelesne aktivnosti doprinosi osjećaju samopouzadanja i uspjeha, potiče na zdravije životne odabire te pružajući odmak olakšava nošenje sa životnim izazovima i brigama. Tjelesna aktivnost neće nužno spriječiti da se naljutimo, ali doprinosi boljem nošenju s emocijama ljutnje, i pomaže u rješavanju problema.

Već i 10 minuta bržeg hoda povećava razinu energije i ugodnog raspoloženja. Usporedbom razine raspoloženja nakon neke tjelesne aktivnosti u odnosu na stanje mirovanja pokazalo se kako su osobe nakon tjelesne aktivnosti zadovoljnije, mirnije i budnije nego nakon perioda mirovanja.

Uloga tjelesne aktivnosti u reguliranju našeg raspoloženja i osjećaje prepoznata je i u prevenciji razvoja kao i u tretmanima liječenja mentalnih bolesti i poremećaja. Koristi tjelesne aktivnosti dobro nadopunjuju osnovne terapijske oblike (psihoterapija, farmakoterapija) i poboljašavaju njihovu djelotvornost te doprinose boljoj kvaliteti života. Potencijalni psihološki mehanizmi djelovanja tjelesne aktivnosti na smanjenje simptoma mentalnih bolesti i poremećaja uključuju učenje, iskustvo svladavanja novih vještina, promjene u zdravstvenim stavovima / ponašanjima, jačanje socijalnih odnosa, jačanje otpornosti ili jednostavno pružanje odmaka i odvlačenje pažnje.

Imajte na umu, ulaganje u našu emocionalnu dobrobit važan je aspekt očuvanja mentalnog zdravlja. Možda si u tome možete pomoći redovitim kretanjem. Pokušajte! Potaknite i druge oko sebe, svoje članove obitelji, korisnike, učenike, zaposlenike, kolege na poslu, pacijente…

Literatura:

Alexandratos, K., Barnett, F. & Thomas, Y. (2012). The impact of exercise on the mental health and quality of life of people with severe mental illness: a critical review. British Journal of Occupational Therapy, 75 (2), 48–60.

Arent SM, Landers DM, Etnier JL. The effects of exercise on mood in older adults: A meta-analytic review. Journal of Aging and physical Activity. 2000 Oct 1;8(4):407-30.

Biddle, S. J. H. (2000). Emotion, mood and physical activity. In S. J. H. Biddle, K. R. Fox, &

Clow A, Edmunds S, editors. Physical activity and mental health. London: Human Kinetics; University of Westminster; 2013.

Downward P, Rasciute S. Does sport make you happy? An analysis of the well‐being derived from sports participation. International review of applied economics. 2014; 25(3):331-348.

Ekkekakis, P., Hall, E.E., Van Landuyt, L.M. & Petruzzello, S. (2000). Walking in (affective) circles: Can short walks enhance affect? Journal of Behavioral Medicine, 23 (3), 245–275.

Kanning, M. & Schlicht, W. (2010). Be Active and Become Happy: An Ecological Momentary Assessment of Physical Activity and Mood. Journal of Sport & Exercise Psychology, 32 (2), 253–261.

  1. H. Boutcher (Eds.), Physical activity and psychological well-being (pp. 63–87). London: Routledge.

Shaw, D., Gorely, T. i Corban, R. (2005). Instant notes in sport and exercise psychology. Garland Science/Bios Scientific Publishers.

Stathopoulou G, Powers MB, Berry AC, Smits JA, Otto MW. Exercise interventions for mental health: a quantitative and qualitative review. Clin Psychol Sci Pract. 2006;13(2):179–193.

Strohle A. Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders. Journal of neural transmission. 2009;116(6):777-784.

Zschucke, E., Gaudlitz, K. & Strohle, A. (2013). Exercise and Physical Activity in Mental Disorders: Clinical and Experimental Evidence. J Prev Med Public Health, 46 (1), 5