Hrvatski dan osviještenosti o debljini, 16.03.2019.

Hrvatski dan osviještenosti o debljini obilježava se ove godine po drugi puta, 16. ožujka. Hrvatski sabor 2017. godine donio je odluku o proglašenju „Hrvatskog dana osviještenosti o debljini“ koji će se svake godine obilježavati 16. ožujka, a u kojem posebnu pozornost treba posvetiti prevenciji, dijagnozi i liječenju debljine, bolesti koja je postala jedan od najvećih javnozdravstveni problem današnjice.

Cilj Hrvatskog dana osviještenosti o debljini je istaknuti uzroke i posljedice debljine kao i važnost prevencije debljine, unapređenja zdravlja, poticanja pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kako bi se dovelo do smanjenja niza bolesti koje su usko povezane s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom.

Što je debljina?

Debljinu definiramo kao bolesti u kojoj dolazi do prekomjernog nakupljanja masnog tkiva u organizmu, tj. hranom unosimo više energije nego što je organizam može potrošiti. Prekomjerna tjelesna masa i debljina bolesti su epidemijskih razmjera te se i vode pod medicinskim dijagnozama E65 i E66 (Međunarodna klasifikacija bolesti, 10. revizija).

Prema Europskoj strategiji za kontrolu i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti prekomjerna tjelesna masa i debljina rizični su čimbenici za nastanak pet danas vodećih kroničnih nezaraznih bolesti; kardiovaskularnih bolest, šećerne bolesti tipa 2, kronične opstruktivne plućne bolesti, nekih sijela tumora te mentalnih poremećaja.

Debljinu se lako može odrediti računanjem indeksa tjelesne mase (ITM) koji predstavlja omjer tjelesne mase u kilogramima i kvadrata tjelesne visine izražene u metrima. Preporučena tjelesna masa za odraslu osobu iznosi 18,5 – 25 kg/m2. Jednadžbu za izračun i primjer možete pogledati na slici niže.

Epidemiologija debljine

Prema posljednjim podacima Svjetske zdravstvene organizacije više od 1,9 milijarde odraslih u svijetu ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu, od čega njih 650 milijuna ima debljinu, 11% muškaraca i 15% žena.

U Hrvatskoj, kao i u Europi, više od polovice osoba starijih od 18 godina ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, njih 57,4%, od čega debljinu ima 18,7% stanovnika. Muškarci su značajnije deblji od žena, njih 20,8% ima debljinu u odnosu na 16,8% žena.

Debljina više nije problem samo odraslog stanovništva, ona se javlja u sve ranijoj životnoj dobi, te donosi dugoročne posljedice za zdravlje djece. Sjedilački način života, smanjena tjelesna aktivnost, hrana bogata energijom, zaslađeni napitci, sve su to čimbenici koji dovode do razvoja prekomjerne tjelesne mase i debljine kako u odraslih tako i u djece. Brojke ukazuju na najalarmantnije stanje upravo u mediteranskim zemljama te potvrđuju premisu da se mediteranska prehrana, koja slovi kao najbolja za očuvanje zdravlja, sve manje konzumira, posebice među djecom.

Prema posljednjim podacima za 2015. godinu, 34,9% djece u Hrvatskoj ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu, od čega debljinu ima njih 14%, značajnije više dječaka, njih 17,2% u usporedbi s 10,7% djevojčica. Zabrinjavajući je podatak da se proteklih 12 godina udio djece s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom povećao za gotovo 15%.

 

Stigma debljine

Važno je napomenuti i kako su osobe s debljinom često stigmatizirane u društvu. Stigma je prisutna u različitim okruženjima, a mediji su prepoznati kao jedni od glavnih aktera u ovom procesu. Trenutno medijsko prikazivanje debljine jača netočne i negativne stereotipe o debljini koji mogu voditi do stigmatizacije. Kako bi zaustavili stigmu debljine potrebno je:

·         Napustiti praksu korištenja negativnih slika i rječnika vezanog uz debljinu u medijima

·         Povećati svjesnost o različitima izvorima stigme debljine i povećati razumijevanje koraka koji se trebaju poduzeti kako bi se ona izbjegla

·         Djelovati na nacionalnoj razini s ciljem poboljšanja okruženja u kojem živimo umjesto da isključivo naglašavamo osobnu odgovornost i krivnju

·         Zdravstveni djelatnici trebaju prepoznati okolišne čimbenike koji potiču debljinu, što će ojačati podršku i povećati učinkovitost dijagnostike i tretmana

Promijenite svoje životne navike danas i osigurajte zdravu i sretnu budućnost!

Pogledajte letak o debljini.