Letak Provedite slobodno vrijeme u parku!

Provedite slobodno vrijeme u parku!

Kroz igru vježbamo u parku!
Moji mišići i kosti su čvrsti i jaki – to je zato što redovno vježbam u parku!
Kroz aktivnosti u parku upoznajem nove prijatelje!
U parku nikad nisam sam!
U parku smo sretni!
U igri u parku smo uvijek uspješni!
Aktivna djeca bolje uče!
Nakon aktivnosti u parku super spavam!

Letak Volonteri u parku