Novosti o ukidanju samoizolacije učenika i djece predškolske dobi

 

Ukidanje samoizolacije za djecu predškolske i školske dobi

Novim preporukama Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene od 17. ožujka 2022. izuzeće od samoizolacije (karantene) obuhvaća svu djecu predškolske dobi i učenike.

Djeca predškolske dobi kojoj upravo traje samoizolacija, prekida se samoizolacija te kreću u dječji vrtić 21. ožujka 2021. ili kada pozitivnom ukućanu završi izolacija.

Kako se provodi mjera samotestiranja učenika na SARS-CoV-2?

  • dobrovoljno
  • besplatno
  • provodi se brzim antigenskim testovima na virus SARS-COV-2 za samotestiranje
  • testovi se preuzimaju u školama
  • uspješnim provođenjem ukida se mjera samoizolacije (karantene) za učenike

Mjera redovitog samotestiranja učenika pojedinog razrednog odjela kada se utvrdi da je neki od učenika u razrednom odjelu pozitivan, provodi se brzim antigenskim testovima koje učenici preuzimaju u školi.

Samotestiranje učenika pojedinog razrednog odjela

Kao od početka pandemije, učenici ne dolaze u školu ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, teškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), već se javljaju izabranom liječniku koji odlučuje o testiranju na COVID-19.

Kada se zbog bolesti ili na neki drugi način utvrdi da je neki od učenika pozitivan na SARS-COV-2, škola će učenicima koji su bliski kontakt pozitivnom učeniku (obično u istom razrednom odjelu) podijeliti dodatne testove za jedno samotestiranje i to prvi sljedeći dan od saznanja o pozitivitetu te je potrebno obaviti samotestiranje na dan primitka testova (vidjeti tablicu 1: Učenici kod kontakta izvan kuće). Učenici koji će imati negativan test nastavljaju pohađati nastavu, a učenici koji će imati pozitivan test samotestiranja ostaju kod kuće te se javljaju liječniku i školi. S obzirom na raširenu praksu samotestiranja građana u vlastitom aranžmanu, u slučaju pozitivnog rezultata takvog samotesta kod učenika, roditelj/skrbnik javlja školi te škola pokreće samotestiranje razrednog odjela i bez čekanja potvrde BAT testom u zdravstvenoj ustanovi.

Tablica 1. Bliski kontakti izuzeti od karantene

Izvor: Postupanje s oboljelima, bliskim kontaktima oboljelih i prekid izolacije i karantene ver 21 (17/3/2022) – ovaj dokument HZJZ redovito ažurira sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama.

Osnovni cilj zdravstvene mjere redovnog samotestiranja pojedinog razrednog odjela kada se utvrdi da je neki od učenika u razrednom odjelu pozitivan, je povećati vjerojatnost za što duže održavanje nastave uživo u prostorima škole ukidanjem mjere zdravstvenog nadzora u samoizolaciji (karanteni). Dodatni cilj je smanjiti rizik od širenja bolesti COVID-19 u školi i u obitelji.

Provođenjem mjere dobrovoljnog redovitog samotestiranja na SARS-COV-2 u potpunosti bi se ukinula obveza samoizolacije za učenike koji su u školi ili izvan škole bili u kontaktu sa zaraženom osobom, a nemaju simptome bolesti i imali su negativan rezultat testa.

Mjera redovitog samotestiranja je dobrovoljna. Za njenu uspješnu i učinkovitu provedbu važno je da što više učenika sudjeluje u redovitom samotestiranju.

Naravno, bilo bi bolje i sigurnije da se testiranje provodi češće, no za učestalije samotestiranje bilo bi izazovnije osigurati njegovu dosljednu provedbu.

Svjetska zdravstvena organizacija i druge međunarodne zdravstvene organizacije u svojim preporukama naglašavaju da je održavanje škola otvorenim za učenike odnosno održavanje nastave uživo u prostorima škole jedan od najvažnijih prioriteta.

Mjera redovitog samotestiranja pojedinog razrednog odjela kada se utvrdi da je neki od učenika u razrednom odjelu pozitivan provodi se kao epidemiološka mjera smanjenja rizika za pojavu i širenje COVID-19 i u cilju povećanja šanse za održavanje kontinuiteta nastave uživo u prostorima škole, koja je najkvalitetniji oblik nastave, sukladno brojnim literaturnim navodima i međunarodnim smjernicama. Niti jedna mjera prevencije zaraznih bolesti ne pruža apsolutnu, stopostotnu zaštitu te značajnim dijelom ovisi o suradljivosti i prihvaćanju mjere od strane korisnika i njenom pravilnom provođenju. Tako i mjera redovitog samotestiranja uključuje obostrano povjerenje i suradnju između roditelja i učenika s jedne strane i nastavnika i škole s druge strane. Također, za najbolju učinkovitost prevencije bolesti COVID-19, važno je nastaviti primijenjivati i druge mjere prevencije poput održavanje fizičkog razmaka, nošenja zaštitne maske i pojačane osobne higijene (pranje ruku) i prostora (provjetravanje).

Može li se samotestiranje provoditi u školi?

Ako škola u dogovoru s roditeljima/skrbnicima za pojedini ili više razrednih odjela odluči provoditi mjeru samotestiranja u prostorima škole, a ne kod kuće, navedeno je također moguće organizirati, o čemu će roditelji/skrbnici dobiti dodatne informacije.

 Koji učenici provode samotestiranje?

  • Svi učenici čiji roditelji/skrbnici su odlučili da njihovo dijete provodi mjeru redovitog samotestiranja

Djeca predškolske dobi

S obzirom na veliki broj djece kojima se izriče mjera samoizolacije u slučaju bliskog kontakta s osobom oboljelom od COVID-19, što za roditelje/skrbnike otežava organizaciju skrbi nad djetetom, ali i ostavlja negativne posljedice na njihovo mentalno zdravlje i dobrobit, ukida se i mjera samoizolacije djece bliskih kontakata oboljelih od COVID-19.

Sva djeca predškolske dobi su kod svih kontakta oslobođena samoizolacije: djeci predškolske dobi se više ne izriče zdravstvena mjera samoizolacije. Djeca predškolske dobi koja nisu oslobođena samoizolacije temeljem cijepljenja i/ili preboljenja, ostaju kod kuće za vrijeme trajanja izolacije ukućana. Roditelji se usmenim putem od strane nadležnog  liječnika/pedijatra/epidemiologa upozoravaju na to da djeca tijekom trajanja izolacije pozitivnog ukućana ne pohađaju kolektive i ostala okupljanja, te da prije povrataka u vrtić naprave djetetu samotest, no djeci se ne izriče zdravstvena mjera samoizolacije (tablica 1.).

 

Kako provesti postupak samotestiranja?

Provodi se u 4 glavna koraka:

1. Pročitajte upute za uporabu i operite ruke.

2. Uzmite uzorak za testiranje.

3. Provedite testiranje.

4. Saznajte rezultat za 15-20 min.

Što ako je rezultat pozitivan, a što ako je negativan?

  • negativan rezultat – učenik ide u školu
  • pozitivan rezultat – učenik ostaje kod kuće, javlja se liječniku i školi

Video o testiranju na koronavirus – Kako upotrijebiti antigensti test za samotestiranje na COVID-19 

Letak 1

Letak 2

Plakat 1

Plakat 2

Video o testiranju na koronavirus – Kako upotrijebiti antigensti test za samotestiranje na COVID-19

Upute proizvođača na hrvatskom

Upute proizvođača na engleskom

Brzi antigenski testovi za detekciju uzročnika bolesti COVID-19 namijenjeni za samotestiranje (HALMED)