Postupanje s osobama koje prelaze granične prijelaze Republike Hrvatske

Na temelju Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske, koju je 31. ožujka 2021. godine donio Stožer civilne zaštite, donosimo upute za postupanje s osobama kojima je Odlukom omogućen prijelaz granice, a koje su vezane uz smanjenje rizika od unosa i širenja bolesti COVID-19.

 

  • Putnici su prema Odluci dužni prikazati pri ulasku u Hrvatsku negativan molekularni (PCR) ili brzi antigenski test (BAT) na SARS-CoV-2 koji je naveden na Zajedničkoj listi brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Europske Unije, a koju objavljuje Europska komisija nalaz, ne stariji od 48 sati. Ako nemaju takav nalaz, granična će policija uvesti u digitalnu platformu za praćenje COVID-19 kao obveznike karantene (samoizolacije), uputiti da najkraćim putem idu do svog odredišta, na kojem će biti u karanteni do prispijeća negativnog nalaza, te dati informaciju o lokacijama i kontaktima za testiranje i e- mail adresi na koju mogu poslati nalaz testiranja ukoliko se žele testirati radi skraćenja karantene. Obveza karantene traje deset dana ili do predočenja negativnog PCR ili BAT nalaza.
  • Te osobe, ukoliko se žele testirati, trebaju se naručiti za PCR ili BAT testiranje prema mjestu boravka u karanteni i testirati se. Odlazak na testiranje je opravdano napuštanje doma/smještaja tijekom trajanja karantene. Putem do testiranja i nazad moraju nositi masku, dezinficirati ruke prije polaska te pridržavati se propisanih razmaka od ostalih osoba cijelo vrijeme izlaska iz doma/smještaja.
  • Negativan PCR ili BAT nalaz osoba šalje na email adresu koju su dobili na letku od od granične policije i na temelju tog nalaza im policija u digitalnoj platformi ukida (deaktivira) obvezu samoizolacije.
  • Ako je putniku odobren ulazak u Republiku Hrvatsku na osnovu BAT testa i boravi  duže od 10 dana u Republici Hrvatskoj, do desetog dana od datuma izdavanja tog testa, mora se ponovo provesti testiranje.
  • Ako PCR ili BAT nalaz bude pozitivan na SARS-CoV-2 ili osoba tijekom karantene razvije simptome bolesti, osoba o nalazu ili simptomima bolesti obavještava telefonom izabranog liječnika (ili ako osoba nema izabranog liječnika u Hrvatskoj i nalazi se u unajmljenom smještaju – hotelu, privatnom smještaju, obavještava vlasnika/organizatora smještaja koji će osobi osigurati kontakt sa zdravstvenom službom – teritorijalno nadležnim epidemiologom i/ili nadležnom turističkom ambulantom).
  • Ako iz nekog razloga osoba ne može uraditi PCR ili BAT test u roku od deset dana, obvezna je pridržavati se karantene koja automatizmom ističe nakon deset dana od dolaska u Hrvatsku.
  • Osobe koje su preboljele COVID-19 unazad šest mjeseci izuzete su od obveze pribavljanja negativnog PCR ili BAT testa i karantene. Za dokazivanje preboljenja trebaju imati pozitivan nalaz PCR ili antigenskog testa koji je urađen unatrag šest mjeseci, a stariji od 11 dana ili  potvrdu o preboljenju izdanu od liječnika. Osobe koje su prije više od 14 dana,  primile drugu dozu cjepiva (za cjepivo Johnson&Johnson prvu i jedinu dozu) protiv COVID-19 koje apliciraju države članice izuzete su od obveze pribavljanja negativnog PCR ili BAT testa i karantene.
  • Djeca mlađa od sedam godina koja putuju u pratnji roditelja/skrbnika, izuzeta su od obveze predočenja negativnog rezultata testa i karantene, ako su roditelji/skrbnici negativni u PCR ili BAT testu, odnosno posjeduju potvrdu o cijepljenju ili preboljenu COVID-19.
  • Putnici koji ulaze u Republiku Hrvatsku u svrhu tranzita, obvezni su napustiti područje Republike Hrvatske u roku od najviše 12 sati, računajući od vremena ulaska. Protekom 12 sati, automatski će im biti određena samoizolacija.

Na temelju Odluke o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske koju je donio Stožer civilne zaštite, putnici koji dolaze iz zemalja na koje se primjenjuju posebne epidemiološke mjere, obvezni su pri ulasku u Hrvatsku predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati i određuje im se nužna mjera karantene/samoizolacije u trajanju od 14 dana.

Te osobe mogu skratiti karantenu/samoizolaciju ako, najranije sedmi dan samoizolacije, o svom trošku obave PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu PCR testiranja te je nalaz negativan. Dokaz o preboljenju i cijepljenju ne oslobađa obveze pribavljanja negativnog PCR testa i karantene putnike koji dolaze iz tih zemalja.