Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19) 2020./2021.

Upute su izrađene i službeno objavljene 3. svibnja 2021. godine u suradnji s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja i Ministarstvom znanosti i obrazovanja

Polaganje ispita državne mature u trenutačnoj epidemiološkoj situaciji

U provedbi ispita državne mature sudjeluju pristupnici (učenici i kandidati), djelatnici škola i druge osobe. Druge osobe kojima je iznimno omogućen ulaz u školu tijekom provedbe ispita državne mature su djelatnici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, osobni pomagači ili osobe u službenome svojstvu nužne za provedbu državne mature.

Tijekom epidemije COVID-19 na ispite državne mature ne smiju doći pristupnici (učenici i kandidati), djelatnici škole i druge osobe ako su pozitivni na COVID-19 (izrečena im je zdravstvena mjera izolacije) i ako pokazuju znakove akutne bolesti koja može ukazivati na COVID-19:

·         kašalj, poteškoće u disanju, glavobolja (za osobe koje imaju navedene znakove bolesti ulaz je moguć samo uz predočenje negativnoga nalaza PCR ili brzoga antigenskog testa na SARS-COV-2 iz zdravstvene ustanove koji ne smije biti stariji od 48 sati*)

·         povišena tjelesna temperatura

·         poremećaj osjeta njuha i okusa i sl.

Nije potreban negativan PCR nalaz kao uvjet pristupanja ispitima državne mature, osim za gore navedeni izuzetak * i za osobe koje prelaze granicu na koje se odnose važeće preporuke za prelaske granica.

Ako su djelatnici škole i druge osobe bliski kontakt osobe oboljele od COVID-19, tj. ako im je izrečena zdravstvena mjera samoizolacije, ne smiju ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) ni u unutarnje prostore ustanove u kojoj se provodi ispit državne mature prije ispita i tijekom ispita.

Za pristupnike kojima je izrečena mjera samoizolacije uvjeti pristupanja ispitima državne mature utvrdit će se kroz posebne epidemiološke preporuke sukladno aktualnoj epidemiološkoj situaciji. Radi dogovora oko posebnih uvjeta polaganja ispita učenici kojima je izrečena zdravstvena mjera samoizolacije trebaju se žurno javiti školi (razredniku, ispitnomu koordinatoru ili ravnatelju škole), a kandidati Nacionalnomu centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

O svemu navedenome, kao i o ovim uputama u cijelosti, potrebno je primjereno obavijestiti pristupnike (npr. na mrežnim stranicama nadležnih institucija, elektroničkom poštom i sl.), dok posebna izjava pristupnika vezana za ove upute, tj. uvjete pristupanja nije potrebna.

Mjere opreza prije ispita

Svim pristupnicima, djelatnicima uključenim u provedbu ispita državne mature, osobnim pomagačima i drugim osobama u službenome svojstvu u razdoblju prije prvoga ispita te do posljednjega ispita preporučuje se, koliko je moguće s obzirom na druge životne obveze i okolnosti, pridržavanje pravila koja smanjuju mogućnost zaraze (dosljedno pridržavanje fizičke udaljenosti od drugih osoba s kojima ne dijele kućanstvo i pojačana osobna higijena te izbjegavanje većih okupljanja).

Djelatnici i osobni pomagači uključeni u provedbu ispita državne mature ne smiju ulaziti u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) niti unutarnje prostore ustanove u kojima se provodi ispit državne mature prije ispita i tijekom ispita ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu i respiratorne simptome poput kašlja i kratkoga daha, ako su u samoizolaciji ili ako je kod njih utvrđena zaraza s COVID-19.

Pristupnici i ostali sudionici koji u razdoblju u kojemu se polažu ispiti državne mature razviju respiratorne simptome ili povišenu tjelesnu temperaturu dužni su o tome telefonom obavijestiti liječnika obiteljske medicine i slijediti daljnje upute liječnika. Pristupnici o navedenome moraju obavijestiti liječnika obiteljske medicine i školskoga liječnika (obavještavanje epidemiološke službe slijedi prema indikaciji).

Ako se nakon pisanja ispita državne mature utvrdi zaraza nekoga sudionika sa SARS-CoV2, postupa se sukladno uputama epidemiološke službe.

Ispitni prostor i dolazak pristupnika

Mjesto održavanja državne mature i pripadajuće prostorije, uključujući i sanitarne prostorije, potrebno je prije svakoga ispita te na kraju svakoga radnog dana temeljito oprati i dezinficirati u okviru rutinskoga uobičajenog čišćenja. Neposredno prije dolaska pristupnika preporučuje se provjetravanje prostorija (ulazak i cirkulacija svježega zraka u trajanju od najmanje pola sata). U svim sanitarnim čvorovima treba osigurati sapun i jednokratne ručnike (papirnate ubruse) za ruke te koš za otpad s poklopcem koji se mora isprazniti čim se napuni.

Dolazak pristupnika na ispite državne mature treba organizirati na način da se pri dolasku ne grupiraju (izvan i unutar ustanove poželjan je fizički razmak od 2 metra). Pristupnike treba prije dolaska upozoriti da ponesu pribor koji im je potreban za ispit (ako je tako propisano ispitnim katalogom) te da prije dolaska izmjere tjelesnu temperaturu i ponesu zaštitnu masku (osim onih koji imaju izuzeće od nošenja maske uz potvrdu liječnika).

Na ulazu u ustanovu treba postaviti dozator s dezinficijensom kako bi svaki pristupnik mogao dezinficirati ruke. Pristupnik nakon dezinficiranja ruku nastavlja ravno prema ispitnoj prostoriji u kojoj piše ispit.

Održavanje ispita

Pisani ispit provodi se u dovoljno velikoj prostoriji iza zatvorenih vrata i, ako je moguće s obzirom na buku i vremenske prilike, s otvorenim prozorima (izuzetak je slušni dio ispita iz stranih jezika kada je potrebno zatvoriti prozore kako bi se smanjio rizik buke). Pristupnike na stolu dočekuje vrećica s ispitnim materijalom kako bi se smanjila interakcija ljudi u istoj prostoriji. Pristupnici ulaze jedan po jedan i sjedaju na svoje ispitno mjesto prema rasporedu koji se nalazi na ulazu u prostoriju. Razmak među učenicima, dežurnim nastavnicima i voditeljima u ispitnoj prostoriji treba biti minimalno 1,5 metar, a među kandidatima u ispitnim centrima najmanje 2 metra.

Dopušteni predmeti

Pristupnici tijekom pisanja ispita na radnome stolu smiju imati samo osobnu iskaznicu, pribor za pisanje propisan ispitnim katalogom za svaki predmet, vlastitu kemijsku olovku, bočicu s vodom i ispitne materijale. Sve ostale stvari (mobilne uređaje itd.) pristupnici moraju staviti u svoje torbe koje odlažu na za to predviđeno mjesto u ispitnoj prostoriji ili izvan ispitne prostorije. Ako zbog zdravstvenoga stanja pristupnik treba tijekom pisanja ispita konzumirati hranu ili slatkiše, odlaže ih na stol voditelja ispitne prostorije i po potrebi konzumira izvan ispitne prostorije, osim u slučaju kada pristupnik ima pravo na prilagodbu ispitne tehnologije i ispit polaže u izdvojenome prostoru, tj. odvojeno od ostalih pristupnika.

Ustanova priprema određeni broj kemijskih olovaka za pristupnike koji su zaboravili ponijeti kemijsku olovku na ispit. Tu kemijsku olovku pristupnici nakon ispita odnose sa sobom.

Izlazak pristupnika

Po završetku pisanja ispita pristupnici odlažu ispitni materijal na rub stola i dizanjem ruke obavještavaju dežurnoga nastavnika da su završili. Sve što su donijeli, pristupnici odnose sa sobom kada napuštaju ispitnu prostoriju (osobnu iskaznicu, pribor za pisanje, bočicu s vodom, lijekove i/ili ostatke hrane/slatkiša). Preporučuje se da se izlazak pristupnika iz ispitne prostorije i ustanove organizira tako da izlaze jedan po jedan i to prvi izlazi pristupnik najbliži vratima. Međutim, ako netko ranije završi ili odustane od pisanja ispita, treba mu omogućiti izlazak iz prostorije. Pri izlasku iz ustanove pristupnici dezinficiraju ruke koristeći se dozatorima s dezinficijensima na izlazu iz ustanove. Pristupnike treba podsjetiti da i nakon završetka ispita drže razmak, da se ne zadržavaju u skupinama i da ne ostvaruju bliske međusobne kontakte.

Čišćenje prostorija nakon ispita

Po završetku ispita treba rutinski očistiti i oprati prostorije (treba oprati pod vodom i uobičajenim deterdžentom za pranje, a površine koje su se češće dodirivale (kvake, stolovi i sl.) treba prebrisati dezinficijensom). Prostorije treba dobro provjetriti (treba držati širom otvorene prozore najmanje pola sata).

Nošenje maski

Sve prisutne osobe obvezno moraju nositi maske (osim osobe koje imaju izuzeće). Maska cijelo vrijeme mora prekrivati nos i usta. Pristupnik koji odbije nositi masku, a za to nema potvrdu liječnika o izuzeću ne može polagati ispite državne mature.

Pristupnicima čije zdravstveno stanje ne dopušta nošenje maske, što je školski liječnik ili liječnik obiteljske medicine utvrdio već tijekom godine, preporučuje se polaganje ispita zajedno s ostalim pristupnicima ili, ako je moguće organizirati, u izdvojenome prostoru. Pristupnik bez maske mora biti udaljen 2 metra u svim smjerovima od ostalih pristupnika i djelatnika ako je moguće na mjestu najbližemu zidu prostorije ili slično kako bi imao što manje osoba oko sebe.

Upute o ispravnome korištenju maske navedene su u dokumentu na poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Preporuke_maske_v_3_17_10_2020.pdf.

Izuzeća od obveze nošenja maske navedene su u dokumentu na poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Tko-ne-treba-nositi-masku-izuze%C4%87e-od-obveze-no%C5%A1enja-maske.pdf.

Tijekom provjere identiteta pristupnici trebaju nakratko skinuti masku na udaljenosti od 2 metra od osobe koja je zadužena za provjeravanje osobne iskaznice. S obzirom da djelatnici škola poznaju učenike, navedeno je moguće izostaviti ako osoba koja je zadužena za provjeravanje osobnih iskaznica procijeni da nije potrebno skidanje maske.

Uputa za korištenje dezinficijensa za ruke

Ruke je potrebno dezinficirati pri ulasku u ustanovu i pri izlasku iz nje na sljedeći način:

·         treba nanijeti sredstvo za dezinfekciju u količini od 1 do 2 ml na suhe i čiste dlanove (uobičajeno jedan potisak ili prema uputama proizvođača)

·         treba protrljati dlanove i područje između prstiju dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno ispirati

·         treba paziti na ispravnu i redovitu upotrebu dezinficijensa za ruke i osigurati dostatnu količinu dezinficijensa, tj. javiti zaduženoj osobi kada je sredstvo u dozatoru pri kraju kako bi se osiguralo novo.

Pristupnici s teškoćama i težim zdravstvenim smetnjama

Pravo na produljeno vrijeme ispita

Pristupnicima kojima je odlukom o prilagodbi odobreno produljeno vrijeme pisanja ispita u rasporedu sjedenja treba osigurati mjesto najudaljenije od ulaza u prostoriju kako bi po završetku redovnoga vremena trajanja ispita mogli nastaviti pisati ispit u prostoriji.

No, pristupnike čije zdravstveno stanje zahtijeva češće odlaske u toalet, tj. češće napuštanje prostorije u kojoj pišu ispit (dijabetes, bolesti urinarnoga trakta, upalne bolesti crijeva itd.) treba smjestiti što bliže izlaznim vratima prostorije, čak i kada im je omogućeno produljeno trajanje ispita (uključujući primjenu članka 23. Pravilnika o polaganju državne mature, Narodne novine, broj 01/13., 41/19. i 127/19.).

Polaganje ispita u izdvojenome prostoru

Tijekom polaganja ispita u izdvojenome prostoru dežurni nastavnici moraju biti udaljeni od pristupnika najmanje 2 metra, dok u prostoriju smiju ući samo osobe koje su nužne za provedbu ispita.

Pravo na stručnu podršku osobnoga pomagača

Ako je pristupniku odlukom o prilagodbi odobrena stručna podrška osobnoga pomagača, ispit se provodi u izdvojenome prostoru i osobni pomagač nosi medicinsku (kiruršku) masku. Preporučuje se da osobni pomagač od pristupnika drži koliko je moguće veći razmak. Međutim, zbog potrebe neposrednoga rada i pružanja stručne podrške to se vjerojatno neće moći ostvariti, bilo da se ispit provodi u izdvojenome prostoru ustanove, u kući pristupnika ili u bolnici. Pristupnik kojemu je neophodna podrška roditelja ili osobnoga pomagača izvan prostorije u kojoj polaže ispit (tijekom odlaska na toalet i sl.) ima pravo na takvu pomoć na način da roditelj/osobni pomagač poštuje sve navedene obveze kao i za službene osobe uključene u provedbu ispita državne mature (držanje razmaka, pojačana higijena i sl.).

Pristupnici koji zahtijevaju stručnu pomoć osobnoga pomagača i kojima je izrečena zdravstvena mjera samoizolacije trebaju predočiti negativan PCR test koji ne smije biti stariji od 24 sata.

Pravo na posebnu opremu ili pomagala

Pristupnici s teškoćama ili težim zdravstvenim smetnjama koji se koriste nekom drugom vrstom opreme ili pomagalima imaju je pravo donijeti i odnijeti sa sobom ako nije drukčije dogovoreno.

Polaganje ispita kod kuće

Tijekom polaganja ispita kod kuće dežurni nastavnici koji dolaze u kuću pristupnika nose kirurške maske te dezinficijense za ruke (prije ulaska u kuću i nakon izlaska iz nje dežurni nastavnici dezinficiraju ruke). Rukavice nisu neophodne, ali se mogu staviti na ruke prije ulaska u kućanstvo i skinuti nakon izlaska iz kućanstva te nakon upotrebe odložiti u PVC vrećicu koju nastavnici odnose sa sobom i odlažu u koš za otpad s poklopcem. Kada je to moguće, dežurni nastavnici od ostalih ukućana i pristupnika trebaju biti udaljeni najmanje 2 m. Ako je riječ o pristupniku s narušenim imunitetom organizma, dežurni nastavnici prije ulaska u kuću stavljaju jednokratne nazuvke na cipele i nose kirurške maske kao i pristupnik ako im zdravstveno stanje to dopušta. Pritom se postupa sukladno možebitnim specifičnim preporukama liječnika specijalista koji skrbi za osnovnu bolest pristupnika. Polaganje ispita državne mature u bolnici provodi se sukladno protokolima bolnice.

Završne preporuke

Ako nije moguće organizirati provedbu ispita državne mature zbog većega broja zaposlenika koji su u izolaciji ili samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih odgojno-obrazovnih ustanova kako bi se osigurala kontinuirana provedba ispita državne mature.

Osigurana je kontinuirana nužna suradnja s osnivačem.

Za svaki zadatak ravnatelj zadužuje jednu odgovornu osobu, a dnevnu evidenciju o gore navedenome vodi ispitni koordinator.

Ove upute ne isključuju provođenje drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

Upute za čišćenje i dezinfekciju

Bez oboljelih od COVID-19:

·         https://bit.ly/2VLkkt3

Osobe pod sumnjom da su oboljele od COVID-19 ili osobe oboljele od COVID-19:

·         https://bit.ly/3d1WmiS

 

Upute u PDF formatu preuzmite OVDJE.

Foto: pixabay