Međunarodni dan sporta za razvoj i mir

Zbog svog ogromnog dosega, neusporedive popularnosti i utemeljenosti pozitivnih vrijednosti, sport daje idealan doprinos ispunjavanju ciljeva Ujedinjenih naroda za razvoj i mir. U Deklaraciji 2030. Plana za održivi razvoj dodatno se potvrđuje uloga sporta u društvenom napretku:

“Sport je važan faktor u omogućavanju održivog razvoja. Prepoznaje se sve veći doprinos sporta pri ostvarenju razvoja i mira u promicanju tolerancije i poštovanja i doprinosa pri osnaživanju žena i mladih ljudi, pojedinaca i zajednice te ostvarivanju ciljeva zdravstva, obrazovanja i socijalne uključenosti”.

Da bi se podigla svijest o ovom potencijalu, Opća skupština Ujedinjenih naroda je 23. kolovoza 2013. godine proglasila 6. travnja Međunarodnim danom sporta za razvoj i mir (IDSDP) u cilju obilježavanja doprinosa sporta i tjelesne aktivnosti obrazovanju, ljudskom razvoju, razvoju zdravih stilova života i mira u svijetu. Obilježavanje ovog Dana označava sve veću prepoznatljivost pozitivnog utjecaja koje sport može imati na razvoj ljudskih prava i društvenog i gospodarskog razvoja.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana sporta za razvoj i mir 2018. godine, Sektor za socijalnu politiku i razvoj (DSPD) Odjela za ekonomske i socijalne poslove Ujedinjenih naroda (UN DESA) pokreće online kampanju u svrhu ukazivanja na sve veći doprinos sporta u razvoju i miru promicanjem tolerancije, poštivanja, osnaživanja žena i mladih, zdravlja, obrazovanja i socijalne uključenosti.

Online kampanjom #PlayforGlobalGoals se nastoji potaknuti pojedince i organizacije koje podržavaju ili provode sportske aktivnosti usmjerene promicanju razvoja i mira da se uključe u obilježavanje Međunarodnog dana sporta za razvoj i mir. Konkretno, pozivaju se pojedinci i organizacije da predstave i podijele na društvenim medijima primjere i iskustva koja za njih predstavljaju “moć sporta u promicanju mira, jedinstva i socijalne uključenosti”. Ova je kampanja usmjerena izgradnji jedinstva među nacijama i ljudima općenito, a bazira se na pozivu glavnog tajnika UN-a da 2018. godina postane “godina jedinstva”. Kampanja će također poseban naglasak staviti na doprinos sporta u postizanju ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goal 10) usmjerenih smanjenju nejednakosti promicanjem inicijativa koje uključuju ranjive skupine kao što su starije osobe i osobe s invaliditetom.

Na obilježavanje Međunarodnog dana sporta za razvoj i mir pozvane su međunarodne, regionalne i nacionalne sportske organizacije, civilno društvo, nevladine organizacije i privatni sektor te svi ostali relevantni akteri spremni na suradnju i podizanje svijesti o važnosti i ulozi sporta pri očuvanju i unapređenju zdravlja.